Cursus UH4
'Veilig werken WIU 96b in jouw praktijk als hovenier'
Inleiding
 • Tijdens deze cursus gaan we met je naar buiten. Op diverse vooraf door de deelnemers vastgestelde locaties wordt gekeken hoe er op die locatie veilig wegwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken of je met behulp van het Instructieboekje in staat bent om op deze specifieke locaties een veilige afzetting te realiseren. Dit dagdeel wordt door deelnemers altijd zeer goed gewaardeerd! Hierin komen theorie en praktijk op een praktische manier samen, waarna je gemotiveerd met de opgedane kennis blijft werken.

Voor wie
 • Deze cursus is speciaal bedoeld voor hoveniers die tijdelijke verkeersmaatregelen willen toepassen op door hen van te voren vastgestelde locaties van niet-autosnelwegen.

Leerdoel
 • Tijdens de cursus worden de volgende vier vragen beantwoord:

  1. Hoe bepaal je welke afzetting nodig is bij werkzaamheden op (moeilijke) locaties?
  2. Hoe kan je veilig een afzetting plaatsen op deze locaties?
  3. Mag je op deze locaties gemotiveerd afwijken van de richtlijnen WIU 96b?
  4. Moet je op deze locaties aanvullende maatregelen nemen?
Inhoud
 • De volgende onderwerpen worden tijdens de cursus behandeld:

  • Inventarisatie van werksituaties
  • Analyse van werksituaties
  • Plan van aanpak van een wegafzetting in die werksituaties
  • Uitvoeringstips voor in de praktijk
  • Gebruik van hulpmiddelen
Methode
 • Tijdens deze cursus gaan we met je naar buiten. Op diverse vooraf door jou vastgestelde locaties wordt gekeken hoe er op die locatie veilig wegwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken of je met behulp van het Instructieboekje in staat bent om op deze specifieke locaties een veilige afzetting te realiseren.

Resultaat
 • Na afloop van de cursus weet je wat je moet doen om werkzaamheden op de gekozen locaties te kunnen afzetten, zodat de veiligheid van zowel de hoveniers als de wegegbruikers niet in gevaar komt.

Tijdsduur
 • De cursus duurt een halve dag, die begint om 08:00 uur en eindigt om 12:00 uur.

Organisatie
Aantal deelnemers
 • Wij werken met groepen van minimaal 6 en maximaal 16 deelnemers per cursusdag.

Kosten
 • Als je klassikaal studeert komen de kosten op € 200,= per cursist.

 • Vraag naar onze prijs voor een cursus bij jou incompany.

Inbegrepen
 • Tijdens de cursus wordt gezorgd voor koffie en thee. Je krijgt een cursusmap, wat als naslagwerk kan dienen. Na afloop ontvang je een bewijs van deelname. Dit wordt vermeld op een opleidingspas.

Benodigde voorkennis