Cursus TV2
'Bebording en bebakening bij wegafzettingen'
Inleiding
 • De cursus is speciaal opgezet rondom het thema bebording, bebakening en markering tijdens de uitvoering van (wegen)bouwprojecten. Welke borden moet je inzetten om verkeersdeelnemers te informeren, te waarschuwen en geboden en verboden aan te geven? Waar mag een nulpunt uit bestaan? Welke mogelijkheden zijn er om met een langsafzetting motorvoertuigen, fietsverkeer en voetgangersverkeer van het werk te weren? Welke barriers zijn voertuigkerend en welk materiaal mag je inzetten voor de scheiding van verkeer? Tijdens de cursus leer je om de juiste snelheidsbeperking, bebording en bebakening te kiezen voor de uitvoering van een gekozen afzettingsfiguur.

Voor wie
 • Deze cursus is speciaal bedoeld voor directievoerders, omgevingsmanagers, projectleiders, toezichthouders, uitvoerders, verkeerskundigen, wegbeheerders en werkvoorbereiders, die zich willen specialiseren in het uitwerken van afzettingsplannen.

Leerdoel
 • Tijdens de cursus worden de volgende vier vragen beantwoord:

  1. Waarmee wordt een verantwoorde verkeersmaatregel bij werk in uitvoering opgebouwd?
  2. Welke borden moet je inzetten om verkeersdeelnemers te informeren, te waarschuwen en geboden en verboden aan te geven?
  3. Waar mag een nulpunt uit bestaan?
  4. Welke mogelijkheden zijn er om met een langsafzetting motorvoertuigen, fietsverkeer en voetgangersverkeer van het werk te weren?
Inhoud
 • Je leert in deze 2-daagse cursus om de juiste snelheidsbeperking, bebording en bebakening te kiezen voor de uitvoering van het gekozen afzettingsfiguur. We laten zien wat de verschillende mogelijkheden zijn om motorvoertuigen, fietsverkeer en voetgangersverkeer van het werk te weren.


  De eerste cursusdag behandelt de toe te passen bebording:

  • Standaard opbouw afzettingsfiguren – begrippen
  • Bebording – voorschriften
  • Bebording – toepassing
  • Snelheidsbeperking
  • Borden voor fietsverkeer
  • Onderborden


  Tijdens de tweede cursusdag wordt het toe te passen materiaal en materieel behandeld:

  • Nulpuntinrichting
  • Langsafzetting
  • Verkeersscheiding
  • Omheining van materiaal en materieel
  • Rijdende afzettingen
  • Werkvoertuigen
Methode
 • Tijdens de cursus wordt theoretische kennis overgedragen aan de hand van een presentatie, die verduidelijkt wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden en het gezamenlijk behandelen van cases.


  Er is voldoende ruimte voor discussie en het delen van ervaringen en praktijksituaties met medestudenten. Zo leer je van elkaar en hoor je hoe het er in andere organisaties aan toegaat.


  Het is bekend dat cursisten veel meer leren als ze aan de slag gaan met de aangedragen kennis. Je maakt de opgedane kennis daarom eigen door veel oefeningen.

Resultaat
 • Je bent na afloop in staat om de juiste snelheidsbeperking, bebording en bebakening te kiezen voor de uitvoering van een gekozen afzettingsfiguur.

Tijdsduur
 • De cursus duurt 2 dagen, die op locatie beginnen om 8.30 uur en eindigen om 16.30 uur, met een mogelijke uitloop tot 17.00 uur.

  De cursus wordt online gegeven in 4 dagdelen die beginnen om 08.00 uur en eindigen om 12.00 uur met een mogelijke uitloop tot 12.30 uur.

  Tussen de dagen zit een periode van 1 week, zodat je voldoende tijd hebt om de opgedane kennis eigen te maken en het opgegeven huiswerk te maken.

Organisatie
Aantal deelnemers
 • Wij werken met groepen van minimaal 6 en maximaal 16 deelnemers per cursusdag.

Kosten
 • Je kan de cursus op locatie volgen in 2 dagen of online in 4 dagdelen. De kosten van deze cursus komen voor deelname op locatie op € 760,00
  of € 740,00 voor deelname online.

  Vraag naar onze prijs voor een cursus bij jou incompany.

Inbegrepen
 • Tijdens de cursusdagen wordt gezorgd voor koffie, thee en een lunch. Je krijgt een cursusmap, wat als naslagwerk kan dienen.

 • Na afloop ontvang je een opleidingspas met een certificaat bij het behalen van een voldoende voor de gegeven toetsen en anders een bewijs van deelname.

Benodigde voorkennis
Deze cursus maakt onderdeel uit van de leergang