Cursus TV3
'Verkeersregeling bij wegafzettingen'
Inleiding
 • In deze cursus leer je om bij het werken op wisselstroken de juiste keuzes te maken voor een doorgangsregeling met bebording, verkeerslichten of verkeersregelaars. Je leert te werken met een stappenplan, waarmee je systematisch de verschillende mogelijkheden tegen elkaar afweegt. Om dit te oefenen werk je groepsgewijs 3 verschillende praktijksituaties uit tot een veilige oplossing. Tijdens de cursus gaan we dieper in op de inzet van verkeersregelaars in verschillende werksituaties. Wanneer mogen ze wel en niet worden ingezet, waar moeten ze bij een afzetting staan en hoe lang mogen ze werken?

Voor wie
 • Deze cursus is speciaal bedoeld voor directievoerders, omgevingsmanagers, toezichthouders, verkeerscoördinatoren, verkeerskundigen en werkvoorbereider die verkeerskundig de juiste keuze willen maken bij het werken op wisselstroken.

Leerdoel
 • Tijdens de cursus worden de volgende vier vragen beantwoord:

  1. Op welke wijze kan het verkeer op een wisselstrook veilig worden geregeld?
  2. Wanneer moet er met een verkeersregelinstallatie (VRI) worden gewerkt?
  3. Wanneer mogen verkeersregelaars worden ingezet?
  4. Hoe kan een verkeersregelaar veilig werken?
Inhoud
 • In deze 1-daagse cursus leer je om bij het werken op wisselstroken de juiste keuzes te maken voor een doorgangsregeling met bebording, verkeerslichten of verkeersregelaars. We staan daarbij ook stil bij de inzet van verkeersregelaars in andere werksituaties. Je werkt tot slot groepsgewijs 3 verschillende praktijksituaties uit tot een veilige oplossing.


  De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Werken op wisselstroken
  • VRI-toets
  • Systematisch stappenplan
  • Veilige inzet van verkeersregelaars
  • Oefening aan de hand van 3 praktijkcases
Methode
 • Tijdens elke cursus wordt theoretische kennis overgedragen aan de hand van een presentatie, die verduidelijkt wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden en het gezamenlijk behandelen van cases.


  Er is voldoende ruimte voor discussie en het delen van ervaringen en praktijksituaties met medestudenten. Zo leer je van elkaar en hoor je hoe het er in andere organisaties aan toegaat.


  Het is bekend dat cursisten veel meer leren als ze aan de slag gaan met de aangedragen kennis. Je maakt de opgedane kennis daarom eigen door veel oefeningen.

Resultaat
 • Je bent na afloop in staat om bij het werken op wisselstroken de juiste keuze te maken voor een doorgangsregeling met bebording, verkeerslichten of verkeersregelaars.

Tijdsduur
 • De cursus duurt 1 dag, die op locatie begint om 8.30 uur en eindigt om 16.30 uur, met een mogelijke uitloop tot 17.00 uur.

  De cursus wordt online gegeven in 2 dagdelen die beginnen om 08.00 uur en eindigen om 12.00 uur met een mogelijke uitloop tot 12.30 uur.

Organisatie
Aantal deelnemers
 • Wij werken met groepen van minimaal 6 en maximaal 16 deelnemers per cursusdag.

Kosten
 • Je kan de cursus op locatie volgen in 1 dag of online in 2 dagdelen. De kosten van deze cursus komen op € 380,00.

  Vraag naar onze prijs voor een cursus bij jou incompany.

Inbegrepen
 • Tijdens de cursus wordt gezorgd voor koffie, thee en een lunch. Je krijgt een cursusmap, wat als naslagwerk kan dienen.

 • Na afloop ontvang je een opleidingspas met deelnamebewijs.

Benodigde voorkennis
Extra aan te bevelen
Deze cursus maakt onderdeel uit van de leergang