Cursus TW2
'Aansprakelijkheid bij tijdelijke verkeersmaatregelen'
Inleiding
 • Tijdens deze cursus wordt uitgelegd welke Nederlandse wetgeving van belang is bij het toepassen van tijdelijke verkeersmaatregelen. De verschillende rechtssystemen en specifieke wetsartikelen worden toegelicht. We bespreken de verantwoordelijkheden van diverse partijen en waarom partijen aansprakelijk kunnen zijn in het geval er iets verkeerd gaat tijdens de uitvoering.


  Er worden drie betekenisvolle rechtszaken behandeld, waaruit je leert welke partij voor welke specifieke onderdelen uit het totale proces verantwoordelijk is en aansprakelijk wordt gesteld bij een ongeval.


  Tot slot wordt geoefend aan de hand van een daadwerkelijk gebeurd ongeluk, wat vanuit de verschillende partijen wordt bekeken. Wie kan wie aansprakelijk stellen, waarvoor en op basis van welk rechtssysteem en welke wet?

Voor wie
 • Deze cursus is speciaal bedoeld voor directievoerders, toezichthouders, omgevingsmanagers, verkeerscoördinatoren, projectleiders, toezichthouders, werkvoorbereiders en verkeerskundigen die tijdelijke verkeersmaatregelen juridisch moeten kunnen verantwoorden of die te maken krijgen met aansprakelijkstelling na een aan wegwerkzaamheden gerelateerd ongeval.

Leerdoel
 • Tijdens de cursus worden de volgende vijf vragen beantwoord:

  1. Welke rechtsgebieden zijn er?
  2. Met welke regelgeving heb je te maken bij de toepassing van tijdelijke verkeersmaatregelen?
  3. Wie kan wie aansprakelijk stellen bij een ongeval?
  4. Met welk wetsartikel kan iemand aansprakelijk worden gesteld?
  5. Wat kan je leren van enkele belangrijke rechtszaken?
Inhoud
 • De volgende onderwerpen worden tijdens de cursus behandeld:

  • Basisprincipes Nederlandse wetgeving
  • Nederlandse rechtssystemen
  • Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid van diverse partijen
  • Civielrechtelijke aansprakelijkheid
  • Specifieke wetsartikelen
Methode
 • Tijdens de cursus wordt theoretische kennis overgedragen aan de hand van een presentatie, die verduidelijkt wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden en het gezamenlijk behandelen van cases.


  Er worden drie betekenisvolle rechtszaken behandelt, waaruit je leert welke partij voor welk specifieke onderdelen uit het totale proces verantwoordelijk is en aansprakelijk wordt gesteld bij een ongeval.


  Er is voldoende ruimte voor discussie en het delen van ervaringen en praktijksituaties met medestudenten. Zo leer je van elkaar en hoor je hoe het er in andere organisaties aan toegaat.


  Het is bekend dat cursisten veel meer leren als ze aan de slag gaan met de aangedragen kennis. Je maakt de opgedane kennis daarom eigen door een oefening. De deelnemers bepalen welke partijen aansprakelijk gesteld kunnen worden bij een verkeersongeval wat heeft plaatsgevonden, op basis van een door de wegbeheerder goedgekeurd afzettingsplan.

Resultaat
 • Na afloop van de cursus ben je in bewust van je juridische verantwoordelijkheid en kan je bij een aan wegwerkzaamheden gerelateerd ongeval beoordelen wie er aansprakelijk is en waarvoor.

Tijdsduur
 • De cursus duurt 1 dag, begint om 08:30 uur en eindigt om 16:30 uur.

Organisatie
Aantal deelnemers
 • Wij werken met groepen van minimaal 6 en maximaal 16 deelnemers per cursusdag.

Kosten
 • Je kan de cursus op locatie volgen in 1 dag of online in 2 dagdelen. De kosten van deze cursus komen voor deelname op locatie op € 380,00
  of € 360,00 voor deelname online.


  Vraag naar onze prijs voor deze cursus bij jou incompany.

Inbegrepen
 • Tijdens de cursus wordt gezorgd voor koffie, thee en een lunch. Je krijgt een cursusmap, wat als naslagwerk kan dienen. Na afloop ontvang je een bewijs van deelname. Dit wordt vermeld op een opleidingspas.

Benodigde voorkennis
 • Je hebt geen specifieke voorkennis nodig om aan deze cursus deel te nemen.

Erkenning
Extra aan te bevelen
Deze cursus maakt onderdeel uit van de leergang