Docententeam

 

De kwaliteit van de opleidingen wordt voor een belangrijk deel bepaald door de deskundigheid, de ervaring en het enthousiasme van onze docenten. Veringmeier Verkeersmanagement besteedt daarom veel aandacht aan de selectie en ontwikkeling van de docenten.Onze docenten zijn werkzaam in de beroepspraktijk en getraind op didactisch vlak bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van hun lesprogramma’s. Wij begeleiden hen zover nodig bij het toepassen van didactische principes en leren hen zelf vanuit deze principes te denken en te werken.

Ron Reijnders

Ron heeft als eigenaar van RABC (Advies en Bemiddeling Civieltechniek) dagelijks te maken met bestekken en overige contracten in de GWW. Hij schrijft zelf contracten, geeft landelijk adviezen en bemiddeld als iets niet of wat ongelukkig in een contract is verwoord. Ron heeft oog voor het spanningsveld tussen de regels aan de ene kant en de (on)mogelijke uitvoering aan de andere kant. Hij staat open voor alternatieve oplossingen zowel qua contractvorm als qua werkwijze op het project.


In de afgelopen jaren ziet Ron dat BLVC-plannen vaak slecht aansluiten op besteksdocumenten. Hij kijkt hierbij naar de afweging van nut en noodzaak en kan goed motiveren waarom bepaalde BLVC-maatregelen (on)gewenst zijn. Met deze evenwichtige werkwijze wordt de kans op draagvlak van een maatregel verhoogd, waardoor ook de kans op naleving wordt vergroot.


In 1981 ben ik begonnen bij een aannemer. Vanaf 1988 tot 2000 gaf ik les in RAW-bestekken en in aanbesteden bij CROW. Sinds 2000 schrijf ik zelf contracten – het liefst in de woon- en recreatieve omgeving van burgers. Ik hou soms toezicht en ik help anderen de kwaliteit van contracten en van de leefomgeving te optimaliseren. Soms kan EMVI ook een middel zijn om dat te bereiken. Wat tegenwoordig BLVC heet, heeft mij altijd geboeid.


Ik vind het leuk om mensen met een verschillende kijk op de materie dichter bij elkaar te brengen. Dat gaat nooit zonder bevragen en analyseren. Het belang van de omgeving wordt hierbij nimmer vergeten.


“Evalueer het verleden, verander het heden en geniet van de vruchten.”

Ron Reijnders

Bestekdeskundige

 

Peter Veringmeier

Peter heeft als directeur van Veringmeier Verkeersmanagement dagelijks te maken met situaties waarbij veilig moet worden gewerkt en de doorstroming van het verkeer gewaarborgd moet zijn. Relevante praktijkervaringen en hoe te handelen in onduidelijke situaties krijgen van hem dan ook ruimschoots de aandacht waarbij flexibel wordt ingespeeld op de beleving van de deelnemers.


Vanaf 1999 heeft Peter als projectleider bij zowel een architectenbureau, een aannemer als een groot ingenieursbureau gewerkt om alle kanten van het cultuurtechnische en civieltechnische vak te ervaren. In de loop der jaren heeft hij veel kennis opgedaan in de werkvoorbereiding, aanbesteding en directievoering van projecten in de openbare ruimte.


Vanaf 2000 geef ik mensen les in verkeersmaatregelen. Onafhankelijk en onbevooroordeeld wil ik mensen ondersteunen bij de interpretatie van de vaak ingewikkelde wet- en regelgeving op het gebied van zowel permanente als tijdelijke verkeersmaatregelen. Het geeft mij veel voldoening als ik mensen kan helpen om te groeien in hun functie, zodat onze leefomgeving veilig en bereikbaar blijft.


“De kern van onze cursussen is dat kennis actueel, praktisch en direct toepasbaar is.”

Peter Veringmeier

Verkeerskundig docent

 

Aanbevelingen

Ik heb de 5-daagse leergang TBL 'TVM-specialist Bereikbaarheid' gevolgd bij Veringmeier Opleidingen en kan iedereen van harte aanbevelen deze leergang te volgen. Door deel te nemen aan deze leergang ben ik meer betrokken geraakt in mijn functie als medewerker VerkeersRegie bij de gemeente Leiden.


De meeste waardering gaat uit naar Peter, voor de wijze van lesgeven en het beschikbaar gestelde lesmateriaal. Ik heb van Peter meer handvatten gekregen om mijn functie optimaal uit te oefenen.

3 februari 2017

Peter Neelen

medewerker VerkeersRegie gemeente Leiden

-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ik heb Peter leren kennen als een zeer gedreven man met grote kennis op het gebied van Tijdelijke Verkeersmaatregelen. In de leergang TPL tot TVM-specialist die ik bij hem gevolgd heb, kwamen er zeer veel voorbeelden voorbij waarin Peter tot in detail wist te vertellen waarom bepaalde borden juist wel of niet geplaatst dienen te worden. Zijn enthousiasme werkt zeer inspirerend.


Elke keer als ik met een CROW-gerelateerde vraag kom krijg ik daarop een goed antwoord met ruime onderbouwing van wetsartikelen en hoofdstukken uit de publicaties WIU 96a/b.


Mijn kennis met betrekking tot Tijdelijke Verkeersmaatregelen was nooit zo snel zo groot geweest als ik de leergang tot TVM-specialist niet had gevolgd. Ik heb daar in mijn werkveld elke dag veel plezier van!


19 februari 2016

Tom van Emmerik

verkeerscoördinator provincie Noord-Holland Regio zuid


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Peter Veringmeier is een gedreven persoonlijkheid met een enorme kennis op het gebied van veiligheid in relatie tot permanente en tijdelijke verkeersmaatregelen. Hij vindt steevast een goede balans tussen de theorie met de beschikbare richtlijnen en de praktijk. Daarnaast is hij innovatief als het gaat om het bedenken van gereedschappen om de complexe richtlijnen en maatregelen op een ‘eenvoudigere’ manier toe te passen.


Ik kan Peter dan ook aanraden als cursusleider voor alle facetten binnen het boeiende en dynamische vak van verkeersmaatregelen en veilig werken bij wegwerkzaamheden en evenementen in de openbare ruimte.


25 oktober 2010

Rolf Simons

voormalig verkeerscoördinator gemeente Eindhoven