Leergangen

 

Als u zich wilt verdiepen in het vakgebied van tijdelijke verkeersmaatregelen dan kan dat uitstekend door het volgen van een van onze cursussen. Wellicht vraagt u zich af welke cursussen het meest geschikt zijn voor uzelf. Om aan deze vraag tegemoet te komen hebben wij een aantal speciale leergangen opgesteld.


Als u alle cursussen uit een leergang heeft gevolgd, maakt deze leergang van u een specialist tussen uw vakgenoten. U ontvangt hiervoor een apart leergangcertificaat.


Als u interesse heeft in een cursus buiten de aangeboden leergangen, dan kunt u zich hiervoor natuurlijk ook inschrijven.

Toepassen en saneren van verkeerstekens

Het aantal verkeersborden in Nederland is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Zijn al deze borden wel nodig? Van belang is dat er van te voren wordt gekeken of het desbetreffende verkeersbord een bepaalde functie of toegevoegde waarde heeft.


In de leergang PPL Toepassen en saneren verkeerstekens leer je de betekenis van de verkeersborden uit bijlage I, behorende bij het RVV 1990, hoofdstukken A tot en met L, de onderborden en de straatnaamborden. Binnen deze leergang worden 3 afzonderlijke cursussen gegeven met een studieduur van in totaal 9 dagen. Met deze leergang krijg je een basis voor het systematisch inspecteren, toepassen en saneren van verkeersborden. Als je alle cursussen uit de leergang hebt gevolgd, ben je een specialist tussen je vakgenoten en ontvang je hiervoor een leergangcertificaat.

 

TVM-specialist Planvorming

Speciaal voor mensen die zich beroepsmatig willen specialiseren in de planvorming van tijdelijke verkeersmaatregelen hebben wij de leergang TPL TVM-specialist Planvorming ontwikkeld. Binnen deze leergang worden 8 afzonderlijke cursussen gegeven met een studieduur van in totaal 14 dagen. Tijdens de leergang leer je om professionele faserings-, afzettings- en omleidingsplannen te (laten) maken of te beoordelen. De cursus leert je om deze plannen te maken, rekening houdend met eisen vanuit Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC). Als je alle cursussen uit de leergang hebt gevolgd, ben je een specialist tussen je vakgenoten.

 

Selecteer de cursussen die bij jou past en bekijk naar eigen inzicht of je de aanmelding verder uitbreidt of inperkt.

 

TVM-specialist Veiligheid

De leergang TVL 'TVM-specialist Veiligheid' is speciaal opgezet rondom het thema veiligheid tijdens de uitvoering van (wegen)bouwprojecten. Veiligheid voor de wegwerker die in de openbare ruimte moet werken en veiligheid voor de weggebruikers die het werkvak moeten passeren. De leergang bestaat uit 4 afzonderlijke cursussen gegeven met een studieduur van in totaal 6 dagen, die elk een eigen thema behandelen.


In deze leergang leer je werken met het CROW-Handboek wegafzettingen 96b, wat de kenmerken zijn van een stationaire afzetting en een rijdende afzetting en wanneer je deze mag toepassen. Specifiek wordt aandacht besteed aan verkeersmaatregelen op en naast de weg, voor langzaam verkeer en bij werkzaamheden op kruispunten en rotondes. Ook wordt geleerd welke materialen en verkeersborden in bepaalde omstandigheden mogen worden toegepast om een werkvak veilig af te zetten.

 

TVM-specialist Bereikbaarheid

De leergang TBL 'TVM-specialist Bereikbaarheid' Deze leergang richt zich op doorstroming en bereikbaarheid tijdens de uitvoering van (wegen)bouwprojecten en bestaat uit 3 cursussen verdeeld over 5 dagen.


Je krijgt inzicht in methoden van het afsluiten van weg(gedeelten) en het omleiden van verkeer in verschillende situaties. Je leert te berekenen of er nog genoeg ruimte aanwezig is om motorvoertuigen, fietsverkeer en voetgangersverkeer langs het werk te leiden. We vergelijken de verschillende scenario's van verkeersafwikkeling met elkaar en je leert hoe werkzaamheden kunnen worden gefaseerd of juist gecombineerd. Tot slot staat de toegankelijkheid van het terrein centraal en de verschillende materialen die je daarvoor kunt toepassen.

 

BLVC-specialist Contractvorming

Bij de uitvoering van (wegen)bouwprojecten wil je hinder voor de omgeving zo veel mogelijk beperken. Het contractueel voorschrijven van tijdelijke verkeersmaatregelen is niet eenvoudig. Er komt veel kijken bij een goede vastlegging van Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC).


Tijdens de leergang TOL 'BLVC-specialist Contractvorming' leer je alle ins en outs gedurende 2 afzonderlijke cursussen met een studieduur van in totaal 4 dagen. Je leert om op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding (Beste PKV, voorheen EMVI) de (verkeers)maatregelen vast te leggen in een GWW-bestek, een Veiligheids- en Gezondheidsplan, een Kwaliteitsplan en een BLVC-plan. Als je alle cursussen uit de leergang hebt gevolgd, ben je een specialist tussen je vakgenoten en ontvang je hiervoor een leergangcertificaat.

 

TVM-specialist Toezicht

Speciaal voor mensen die beroepsmatig toezicht houden op de uitvoering van tijdelijke verkeersmaatregelen hebben wij de leergang TTL TVM-specialist Toezicht ontwikkeld. Binnen deze leergang worden 10 afzonderlijke cursussen gegeven met een studieduur van in totaal 14 dagen. We bespreken de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van diverse partijen. Je leert hoe je veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid tijdens (wegen)bouwprojecten kan controleren, registreren, beoordelen en handhaven. De leergang wordt afgesloten met een inspectie op locatie bij één of meerdere projecten in uitvoering. Als je alle cursussen uit de leergang hebt gevolgd, ben je een specialist tussen je vakgenoten.

 

Verkeersmaatregelen WIU 96b voor wegwerkers

Het plaatsen, instandhouden en verwijderen van tijdelijke verkeersmaatregelen brengt risico's met zich mee.


Speciaal voor mensen die zich beroepsmatig willen specialiseren in het zelfstandig kunnen kiezen van de benodigde tijdelijke verkeersmaatregelen en deze op een veilige manier willen uitvoeren worden in de Leergang UWL 'Verkeersmaatregelen WIU 96b voor wegwerkers' 4 afzonderlijke cursussen gegeven, met een studieduur van in totaal 2 dagen.


Deze leergang is een uitstekende basis voor het volgen van de Leergang UVL 'Vakbekwaam verkeersregelaar' of de theoretische en praktijkcursus Verkeersregelaar, zodat u allround in de uitvoering kan worden ingezet.

 

Verkeersmaatregelen WIU 96b voor hoveniers

Werk uitvoeren langs de weg is voor cultuurtechnische medewerkers, groenvoorzieners, hoveniers en boom­verzorgers niet zonder gevaren. De werkplek, op veelal drukke we­gen, is risicovol voor de beheerders en weggebruikers. Ook het plaatsen, instandhouden en verwijderen van tijdelijke verkeersmaatregelen brengt risico's met zich mee.


Het werken langs de weg vraagt om gedegen kennis en vaardigheden over veiligheidsvoorschriften, afzettingen en bebording. Voor medewerkers die langs of op de weg werken en/of werkzaamheden coördineren worden in de Leergang UHL 'Verkeersmaatregelen WIU 96b voor hoveniers' 4 afzonderlijke cursussen gegeven, met een studieduur van in totaal 2 dagen.


Deze leergang is een uitstekende basis voor het volgen van de Leergang UVL 'Vakbekwaam verkeersregelaar' of de theoretische en praktijkcursus Verkeersregelaar, zodat u allround in de uitvoering kan worden ingezet.

 

Vakbekwaam verkeersregelaar

Veringmeier Verkeersmanagement heeft een aparte Leergang UVL 'Vakbekwaam verkeersregelaar' ontwikkeld. Deze leergang is bedoeld voor mensen die een opleiding willen volgen om een aanstelling te krijgen als beroepsverkeersregelaar.

 

Hiernaast geeft de leergang een verdieping voor reeds aangestelde verkeersregelaars, die hun kennis en vaardigheden willen verbeteren. In deze leergang worden 4 afzonderlijke cursussen gegeven met een studieduur van in totaal 5 dagen.