Leergang 'Toepassen en saneren verkeerstekens'

 

Praktijkgericht en actueel kennis overbrengen over verkeersmaatregelen, dat is waar Veringmeier Opleidingen voor staat. Jaarlijks vergroten we de kennis, vaardigheden en competenties van werknemers bij overheden en bedrijven. Of je nu werkt bij een wegbeheerder, opdrachtgever of opdrachtnemer, onze aanpak is sterk gericht op de praktijk en biedt een hoge mate van flexibiliteit. Wij bieden je meerdere startmomenten, verschillende studievarianten, klassikale lessen en e-learningmodules.


Het aantal verkeersborden in Nederland is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Zijn al deze borden wel nodig? Van belang is dat er van te voren wordt gekeken of het desbetreffende verkeersbord een bepaalde functie of toegevoegde waarde heeft. Je leert in deze leergang de betekenis van de verkeersborden uit bijlage I, behorende bij het RVV 1990, hoofdstukken A tot en met L, de onderborden en de straatnaamborden. Met deze leergang krijg je een basis voor het systematisch inspecteren, toepassen en saneren van verkeersborden. Als je alle cursussen uit de leergang hebt gevolgd, ben je een specialist tussen je vakgenoten en ontvang je hiervoor een leergangcertificaat.

Inhoud leergang

Gericht op toepassing en sanering van verkeerstekens bieden wij in deze leergang drie cursussen voor een ieder die werkzaamheden voorbereid, controleert, of handhaaft aan, op of langs de openbare weg.


Het staat je vrij om de cursussen achter elkaar te volgen, maar ook afzonderlijk, zodat je in je eigen tempo en beschikbare tijd je kennis kunt vergroten.


  1. De leergang begint met de 2-daagse cursus PP1 'Kwalitatief beheer verkeerstekens'. Het aantal verkeersborden in Nederland is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Zijn al deze borden wel nodig? Hoe beoordeel je verkeerstekens op functionaliteit en effectiviteit? Het “zomaar” weghalen van verkeersborden doet afbreuk aan de verkeersveiligheid. Van belang is dat er van te voren wordt gekeken of het desbetreffende verkeersbord een bepaalde functie of toegevoegde waarde heeft. Hiervoor is kennis van de verschillende toepassings- en saneringsmogelijkheden onontbeerlijk. Deze cursus legt de basis voor de opzet en het beheer van een verkeersbordenplan. Het juiste bord op de juiste plaats!

  2. Hierna wordt de 6-daagse vervolgcursus PP2 'Geboden en verboden in het verkeer' gegeven. Maximum snelheid, verplichte rijrichting, verboden in te halen, verboden te keren etc. Dankzij een verkeersbord weet je wat je als weggebruiker moet doen of niet mag doen. Van alle verkeerstekens die we tegenkomen op de weg hebben de gebods- en verbodsborden de meest juridische waarde. Als je je hier niet aan houdt kan je een verkeersboete krijgen. De wegbeheerder moet toepassing van deze borden dus goed overwegen bij zijn in acht te nemen zorgplicht. Deze cursus helpt je bij het maken van de juiste keuzes. We behandelen de verkeersborden die zijn vastgesteld in bijlage I, behorende bij het RVV 1990, hoofdstukken A tot en met G.

  3. De leergang wordt afgesloten met de 2-daagse vervolgcursus PP3 'Waarschuwen en informeren van het verkeer'. Voor allerlei gevaren wordt gewaarschuwd. Vaak gebeurt dit uit angst voor aansprakelijkheidstelling. Kan het ook wat minder? En moeten we de weggebruikers wel over van alles informeren? Maar als je een bepaalde bestemming niet kan bereiken is dat best vervelend. De wegbeheerder moet toepassing van waarschuwings- en informatieborden goed overwegen en overdaad voorkomen. Deze cursus helpt je bij het maken van de juiste keuzes. We behandelen de voorschriften voor de verkeersborden die zijn vastgesteld in bijlage I, behorende bij het RVV 1990, hoofdstukken H tot en met L en de straatnaamborden.

 

Organisatie

De leergang PPL ‘Toepassen en saneren verkeerstekens’ bestaat uit 3 cursussen, met een totale tijdsduur van 10 dagen verspreid over 20 weken. De cursusdagen beginnen om 08.30 en eindigen rond 16.30 uur.


Tussen elke cursusdag zit een periode van 1 week, zodat je voldoende tijd hebt om de opgedane kennis eigen te maken en het opgegeven huiswerk te maken. Naast de 80 uur die je nodig hebt om alle cursusdagen te volgen, moet je rekening houden met 6 uur tussenliggende tijd om je huiswerk te maken. De totale studiebelasting voor de Leergang PPL komt hiermee op 70 uur.


Wij geven deze leergang zowel incompany bij jou op locatie, als via open inschrijving op verschillende locaties verspreid door Nederland. Bekijk hier alle data en locaties.

 

Advies op maat

Kennis zorgt voor een voorsprong en daarmee maak jij het verschil. De leergang Toepassen en saneren verkeerstekens is een leergang van 10 dagen verdeeld over 3 cursussen.


Met onderstaande aanbeveling kom je tot een afgewogen cursuskeuze passend bij de functie die je uitgeoefend. Selecteer de opleiding die bij jou past en bekijk naar eigen inzicht of je de aanmelding verder uitbreidt of inperkt.

 

duur

        cursus

beleids-

medewerker

beheer-
medewerker
uit-
voerder

2 PP1 Kwalitatief beheer verkeerstekens ja ja ja
6 PP2 Geboden en verboden in het verkeer ja ja ja
2 PP3 Waarschuwen en informeren van het verkeer ja ja ja

10 aantal cursusdagen 10 10 10

 

Kosten leergang

De kosten van elke cursus afzonderlijk komen per cursist op € 350,= per cursusdag. De totale leergang duurt 10 dagen. Als je de 3 cursussen verspreid (over meerdere jaren) volgt dan komen de totale kosten op € 3.500,=.


Als je inschrijft voor deze leergang en daarmee deelneemt aan alle 3 cursussen ontvang je € 175,00 korting en komen de totale kosten van de Leergang 'Toepassen en saneren verkeerstekens' op € 3.325,= per deelnemer.


Je krijgt via deze inschrijving dus 1/2 cursusdag cadeau !