Leergang 'TVM-specialist Bereikbaarheid'

 

Praktijkgericht en actueel kennis overbrengen over verkeersmaatregelen, dat is waar Veringmeier Opleidingen voor staat. Jaarlijks vergroten we de kennis, vaardigheden en competenties van werknemers bij overheden en bedrijven. Of je nu werkt bij een wegbeheerder, opdrachtgever of opdrachtnemer, onze aanpak is sterk gericht op de praktijk en biedt een hoge mate van flexibiliteit. Wij bieden je meerdere startmomenten, verschillende studievarianten, klassikale lessen en e-learningmodules.


Deze leergang richt zich op doorstroming en bereikbaarheid tijdens de uitvoering van (wegen)bouwprojecten en bestaat uit 3 cursussen verdeeld over 5 dagen. Je krijgt inzicht in methoden van het afsluiten van weg(gedeelten) en het omleiden van verkeer in verschillende situaties. Je leert te berekenen of er nog genoeg ruimte aanwezig is om motorvoertuigen, fietsverkeer en voetgangersverkeer langs het werk te leiden. We vergelijken de verschillende scenario's van verkeersafwikkeling met elkaar en je leert hoe je werkzaamheden kan faseren of juist combineren. Bovendien leer je om tussen de verschillende opties een gemotiveerde keuze te maken. Tot slot staat de toegankelijkheid van het terrein centraal en de verschillende materialen die je daarvoor kunt toepassen.


Als je alle cursussen uit de leergang hebt gevolgd, ben je een specialist tussen je vakgenoten en ontvang je hiervoor een leergangcertificaat.

Inhoud leergang

Gericht op bereikbaarheid voor tijdelijke verkeersmaatregelen bieden wij in deze leergang een totaalpakket aan cursussen voor een ieder die werkzaamheden voorbereid, controleert, of handhaaft aan, op of langs de openbare weg.


Het staat je vrij om de cursussen achter elkaar te volgen, maar ook afzonderlijk, zodat je in je eigen tempo en beschikbare tijd je kennis kunt vergroten.

 

  1. De leergang begint met de 2-daagse basiscursus TB1 'Verkeersafwikkeling bij (wegen)bouwprojecten'. In deze cursus worden de verschillende methoden van het afsluiten van weg(gedeelten) en het omleiden van verkeer in verschillende situaties besproken. Denk hierbij aan het afsluiten van parkeergelegenheden, zijstraten en hoofdwegen. Ook wordt gekeken hoe (wegen)bouwprojecten verkeerskundig kunnen worden gefaseerd en hoe je een goede afweging maakt tussen de verschillende faseringsmogelijkheden. We oefenen dit bij het herstraten van een woonbuurt en het vervangen van een laanbeplanting op een gebiedsontsluitingsweg. Tijdens de cursus werk je hiervoor groepsgewijs faserings-, afsluitings- en omleidingsplannen uit, die klassikaal worden besproken.

  2. Vervolgens leer je in de 2-daagse vervolgcursus TB2 'Verkeersgeleiding langs (wegen)bouwprojecten' om de maatgevende ontmoeting langs een werkvak te berekenen. Met andere woorden je berekent of er nog genoeg ruimte langs een werkvak aanwezig is om motorvoertuigen, fietsverkeer en voetgangersverkeer langs het werk te leiden. Geleerd wordt om verschillende scenario's van verkeersafwikkeling met elkaar te vergelijken en hoe werkzaamheden binnen een dwarsprofiel kunnen worden gefaseerd of juist gecombineerd. Tijdens deze cursus worden groepsgewijs praktijksituaties uitgewerkt en diverse verkeersscenario's besproken. Na afloop van de cursus ben je in staat om hieruit gemotiveerd het beste scenario te kiezen.

  3. Tijdens de 1-daagse verdiepingscursus TB3 'Toegankelijkheid bij (wegen)bouwprojecten' staat de toegankelijkheid van het terrein centraal voor de verschillende verkeersdeelnemers tijdens de uitvoering van (wegen)bouwprojecten. Je neemt kennis van de verschillende materialen die ingezet kunnen worden voor loop-, fiets- en rijvoorzieningen en hoe je die het beste kan toepassen. Speciale aandacht wordt gegeven aan de toegankelijkheid van winkels, bedrijven, en maatschappelijke voorzieningen. Ook kijken we hoe het openbaar vervoer, hulpdiensten en gehandicapten zo goed mogelijk bij alle bestemmingen kunnen komen.

 

Organisatie

De leergang TBL ‘TVM-specialist Bereikbaarheid’ bestaat uit 3 cursussen en wordt zowel op locatie als online aangeboden.


Op locatie

De leergang TBL wordt op locatie gegeven op 5 cursusdagen verspreid over 5 weken. De cursusdagen beginnen om 08.30 en eindigen rond 16.30 uur.


Tussen elke cursusdag zit een periode van 1 week, zodat je voldoende tijd hebt om de opgedane kennis eigen te maken en het opgegeven huiswerk te maken. Naast de 40 uur die je nodig hebt om alle cursusdagen te volgen, moet je rekening houden met 4 uur tussenliggende tijd om je huiswerk per cursusdag te maken. De totale studiebelasting voor de Leergang TBL komt hiermee op 52 uur.


Wij geven deze leergang zowel incompany bij jou op locatie, als via open inschrijving op verschillende locaties verspreid door Nederland. Bekijk hier alle data en locaties.


Online

Wij hebben ons cursusprogramma's geschikt gemaakt om online aan te bieden. Via een gebruiksvriendelijk leerplatform brengen we praktisch en actueel de cursussen bij jou thuis. Een online cursus wordt live gegeven, waarbij je vanaf een eigen locatie toegang hebt tot het virtuele klaslokaal.


De expertise van onze docenten blijft ongewijzigd. Zij zijn klaar voor deze nieuwe opzet en behandelen dezelfde leerstof en praktijkoefeningen als ze tijdens een klassikale cursus op een fysieke locatie doen.


Ook bij onze online leervorm is er ruime aandacht voor interactie en discussie. Je hebt de mogelijkheid om vragen te stellen en te overleggen met andere deelnemers. De docent beantwoordt de vragen en wisselt online kennisoverdracht af met groepswerk en praktische offline werkvormen die daarna online worden besproken.


De leergang TBL wordt online gegeven in 8 dagdelen die beginnen om 12.30 uur en eindigen om 16.30 uur met een mogelijke uitloop tot 17.00 uur. Elke week worden 2 dagdelen van de leergang gegeven, zodat je voldoende tijd hebt om de opgedane kennis eigen te maken en het opgegeven huiswerk te maken.

De tweede dag van de cursus TB1 wordt besteed aan praktijkoefeningen. Deze dag wordt op locatie gegeven van 8.30 uur tot 16.30 uur, met een mogelijke uitloop tot 17.00 uur.


Naast de 40 uur die je nodig hebt om alle cursusdagen te volgen, moet je rekening houden met 4 uur tussenliggende tijd om je huiswerk per cursusdag te maken. De totale studiebelasting voor de Leergang TBL komt hiermee op 52 uur.


Bekijk hier alle data voor de online leergang.

 

Advies op maat

Kennis zorgt voor een voorsprong en daarmee maak jij het verschil. De leergang Bereikbaarheid is een leergang van 5 dagen verdeeld over 3 cursussen gericht op het opstellen van een faserings- afzettings- en omleidingsplan.


Met onderstaande aanbeveling kom je tot een afgewogen cursuskeuze passend bij de functie die je uitgeoefend. Selecteer de studie die bij jou past en bekijk naar eigen inzicht of je de aanmelding verder uitbreidt of inperkt.

 

duur

        cursus verkeers-
kundige
project-
leider
werkvoor-
bereider
uit-
voerder
directie-
voerder
toezicht-
houder
2 TB1 Verkeersafwikkeling bij (wegen)bouwprojecten vk pl wv uv dv th
2 TB2 Verkeersgeleiding langs (wegen)bouwprojecten vk pl wv uv dv th
1 TB3 Toegankelijkheid bij (wegen)bouwprojecten - pl wv uv dv th
5 aantal cursusdagen 4 5 5 5 5 5

 

Kosten leergang

Je kan de leergang op locatie volgen in 5 dagen of online in 10 dagdelen.


De kosten van elke cursus afzonderlijk komen per deelnemer op € 380,00 per cursusdag of € 200,00 per dagdeel. Als je de 3 cursussen afzonderlijk volgt dan komen de totale kosten op locatie op € 1.900,00 of online op € 2.000,00.


Als je inschrijft voor de gehele leergang ontvang je een aantrekkelijke korting en komen de totale kosten op locatie op € 1.800,00 per deelnemer en bij deelname online op € 1.860,00.


Vraag naar onze prijs voor deze leergang bij jou incompany.

 

Handboek wegafzettingen

Wij adviseren het Handboek wegafzettingen WIU 96b aan te schaffen, wat door ons is aangepast, aangevuld en ingebonden.

Het aangepaste handboek wegafzettingen is speciaal ontwikkeld voor deelnemers aan de cursussen van Veringmeier Verkeersmanagement. Het is bedoeld voor projectleiders, werkvoorbereiders, directievoerders, toezichthouders, uitvoerders, omgevingsmanagers en verkeerscoördinatoren die afzettingen moeten voorbereiden, plaatsen of controleren.


Het aangepaste handboek wegafzettingen wordt gebruikt tijdens de volgende cursus: