Leergang TVL 'TVM-specialist Veiligheid'

 

Praktijkgericht en actueel kennis overbrengen over verkeersmaatregelen, dat is waar Veringmeier Opleidingen voor staat. Jaarlijks vergroten we de kennis, vaardigheden en competenties van werknemers bij overheden en bedrijven. Of je nu werkt bij een wegbeheerder, opdrachtgever of opdrachtnemer, onze aanpak is sterk gericht op de praktijk en biedt een hoge mate van flexibiliteit. Wij bieden je meerdere startmomenten, verschillende studievarianten, klassikale lessen en e-learningmodules.


Deze leergang is speciaal opgezet rondom het thema veiligheid tijdens de uitvoering van (wegen)bouwprojecten. Veiligheid voor de wegwerker die in de openbare ruimte moet werken en veiligheid voor de weggebruikers die het werkvak moeten passeren. De leergang bestaat uit 4 afzonderlijke cursussen gegeven met een studieduur van in totaal 6 dagen, die elk een eigen thema behandelen.


In deze leergang leer je wat de kenmerken van een stationaire afzetting en een rijdende afzetting zijn en wanneer je deze mag toepassen. Specifiek wordt aandacht besteed aan verkeersmaatregelen op en naast de weg, voor langzaam verkeer en bij werkzaamheden op kruispunten en rotondes. Ook wordt geleerd welke materialen en verkeersborden in bepaalde omstandigheden mogen worden toegepast om een werkvak veilig af te zetten.


Als je alle cursussen uit de leergang hebt gevolgd, ben je een specialist tussen je vakgenoten en ontvang je hiervoor een leergangcertificaat.

Inhoud leergang

Gericht op veiligheid tijdens de uitvoering van tijdelijke verkeersmaatregelen bieden wij in deze leergang een totaalpakket aan cursussen voor een ieder die werkzaamheden voorbereid, controleert, of handhaaft aan, op of langs de openbare weg.


Het staat je vrij om de cursussen achter elkaar te volgen, maar ook afzonderlijk, zodat je in je eigen tempo en beschikbare tijd je kennis kunt vergroten.

 

  1. De leergang begint met de 1-daagse cursus TV1 'Handboek wegafzettingen WIU 96b'. In deze cursus leer je een keuze te maken uit de verschillende afzettingsfiguren in het Handboek wegafzettingen 96b van CROW. We introduceren een stappenplan, zodat je na afloop van de cursus zelfstandig een risico-inventarisatie en een plan van aanpak op basis van de gegevens uit het handboek kunt opstellen. Je leert werken met de verschillende selectieschema's en zoekbomen. Zo kom je tot het meest geschikte standaard afzettingsfiguur voor jouw werksituatie. Tot slot oefenen we de kennis aan de hand van een praktijkvoorbeeld.
  2.    
  3. Hierna wordt de 2-daagse vervolgcursus TV2 'Bebording en bebakening bij wegafzettingen' gegeven. De cursus is speciaal opgezet rondom het thema bebording, bebakening en markering tijdens de uitvoering van (wegen)bouwprojecten. Welke borden moet je inzetten om verkeersdeelnemers te informeren, te waarschuwen en geboden en verboden aan te geven? Waar mag een nulpunt uit bestaan? Welke mogelijkheden zijn er om met een langsafzetting motorvoertuigen, fietsverkeer en voetgangersverkeer van het werk te weren? Welke barriers zijn voertuigkerend en welk materiaal mag je inzetten voor de scheiding van verkeer? Tijdens de cursus leer je om de juiste snelheidsbeperking, bebording en bebakening te kiezen voor de uitvoering van een gekozen afzettingsfiguur.

  4. Tijdens de 1-daagse verdiepingscursus TV3 'Verkeersregeling bij wegafzettingen' leer je om bij het werken op wisselstroken de juiste keuzes te maken voor een doorgangsregeling met bebording, verkeerslichten of verkeersregelaars. Je leert te werken met een stappenplan, waarmee je systematisch de verschillende mogelijkheden tegen elkaar afweegt. Om dit te oefenen werk je groepsgewijs 3 verschillende praktijksituaties uit tot een veilige oplossing. Tijdens de cursus gaan we dieper in op de inzet van verkeersregelaars in verschillende werksituaties. Wanneer mogen ze wel en niet worden ingezet, waar moeten ze bij een afzetting staan en hoe lang mogen ze werken?

  5. Vervolgens wordt tijdens de 2-daagse verdiepingscursus TV4 'Wegafzettingen bij kruisend verkeer' specifiek gekeken naar kruisend verkeer. Je leert welke bebording en bebakening je moet plaatsen als je een gelijkvloerse kruising moet afzetten. Hoe ga je om met voorsorteervakken en in welke volgorde sluit je weggedeeltes af? Hoe werk je veilig nabij spoorweg- en trambaanovergangen? Hoe zorg je voor een veilige in- en uitrit voor bouwverkeer? Ook leer je hoe je verkeer veilig door een werkvak laat oversteken. Tijdens de cursus werk je groepsgewijs diverse praktijksituaties uit tot een veilige oplossing.

 

Organisatie

De leergang TVL ‘TVM-specialist Veiligheid’ bestaat uit 4 cursussen en wordt zowel op locatie als online aangeboden.


Op locatie

De leergang TVL wordt op locatie gegeven op 6 cursusdagen verspreid over 6 weken. De cursusdagen beginnen om 08.30 en eindigen rond 16.30 uur, met een mogelijke uitloop tot 17.00 uur.


Tussen elke cursusdag zit een periode van 1 week, zodat je voldoende tijd hebt om de opgedane kennis eigen te maken en het opgegeven huiswerk te maken. Naast de 50 uur die je nodig hebt om alle cursusdagen te volgen, moet je rekening houden met 10 uur tijd om je huiswerk te maken. De totale studiebelasting voor de Leergang TVL komt hiermee op 60 uur.


Wij geven deze leergang zowel incompany bij jou op locatie, als via open inschrijving op verschillende locaties verspreid door Nederland. Bekijk hier alle data en locaties.


Online

Wij hebben ons cursusprogramma's geschikt gemaakt om online aan te bieden. Via een gebruiksvriendelijk leerplatform brengen we praktisch en actueel de cursussen bij jou thuis. Een online cursus wordt live gegeven, waarbij je vanaf een eigen locatie toegang hebt tot het virtuele klaslokaal.


De expertise van onze docenten blijft ongewijzigd. Zij zijn klaar voor deze nieuwe opzet en behandelen dezelfde leerstof en praktijkoefeningen als ze tijdens een klassikale cursus op een fysieke locatie doen.


Ook bij onze online leervorm is er ruime aandacht voor interactie en discussie. Je hebt de mogelijkheid om vragen te stellen en te overleggen met andere deelnemers. De docent beantwoordt de vragen en wisselt online kennisoverdracht af met groepswerk en praktische offline werkvormen die daarna online worden besproken.


De leergang TVL wordt online gegeven in 12 dagdelen die beginnen om 08.00 uur en eindigen om 12.00 uur met een mogelijke uitloop tot 12.30 uur. Elke week worden 2 dagdelen van de leergang gegeven, zodat je voldoende tijd hebt om de opgedane kennis eigen te maken en het opgegeven huiswerk te maken. Naast de 50 uur die je nodig hebt om alle cursusdagen te volgen, moet je rekening houden met 10 uur tijd om je huiswerk te maken. De totale studiebelasting voor de Leergang TVL komt hiermee op 60 uur.


Bekijk hier alle data voor de online leergang.

 

Advies op maat

Kennis zorgt voor een voorsprong en daarmee maak jij het verschil. De leergang Veiligheid is een leergang van 6 dagen verdeeld over 4 cursussen gericht op het veilig uitvoeren van tijdelijke verkeersmaatregelen.


Met onderstaande aanbeveling kom je tot een afgewogen cursuskeuze passend bij de functie die je uitgeoefend. Selecteer de opleiding die bij jou past en bekijk naar eigen inzicht of je de aanmelding verder uitbreidt of inperkt.

 

duur

        cursus verkeers-
kundige
project-
leider
werkvoor-
bereider
uit-
voerder
directie-
voerder
toezicht-
houder
1 TV1 Handboek wegafzettingen WIU 96b vk pl wv uv dv th
2 TV2 Bebording en bebakening bij wegafzettingen vk pl wv uv dv th
1 TV3 Verkeersregeling bij wegafzettingen vk pl wv uv dv th
2 TV4 Wegafzettingen kruisend verkeer vk pl wv uv dv th
6 aantal cursusdagen 6 6 6 6 6 6

 

Kosten leergang

Je kan de leergang op locatie volgen in 6 dagen of online in 12 dagdelen.


De kosten van elke cursus afzonderlijk komen per deelnemer op € 380,00 per cursusdag of € 200,00 per dagdeel. Als je de 4 cursussen afzonderlijk volgt dan komen de totale kosten op locatie op € 2.280,00 of online op € 2.400,00.


Als je inschrijft voor de gehele leergang ontvang je een aantrekkelijke korting en komen de totale kosten op locatie op € 2.160,00 per deelnemer en bij deelname online op € 2.240,00.


Vraag naar onze prijs voor deze leergang bij jou incompany.

 

Handboek wegafzettingen

Wij adviseren het Handboek wegafzettingen WIU 96b aan te schaffen, wat door ons is aangepast, aangevuld en ingebonden.

Het aangepaste handboek wegafzettingen is speciaal ontwikkeld voor deelnemers aan de cursussen van Veringmeier Verkeersmanagement. Het is bedoeld voor projectleiders, werkvoorbereiders, directievoerders, toezichthouders, uitvoerders, omgevingsmanagers en verkeerscoördinatoren die afzettingen moeten voorbereiden, plaatsen of controleren.


Het aangepaste handboek wegafzettingen wordt gebruikt tijdens de volgende cursussen: