LH3 Aangepast Handboek wegafzettingen 96b

 

CROW Handboek wegafzettingen

Nadat de publicatiereeks WIU 96b in 2014 is herzien is er ook een nieuw Handboek Wegafzettingen uitgebracht. Dit handboek is een verkorte versie van de CROW-publicatie 'Maatregelen op (niet-) autosnelwegen - Werk in Uitvoering 96b’. In dit handboek zijn de standaardafzettingen weergegeven voor werk in uitvoering naast de rijbaan, op de rijbaan, op kruispunten en rotondes en op fietspaden en voetpaden.


Het handboek zit in een metalen ringband uitgegeven op A5-formaat.


Er ontbreken diverse gegevens die tijdens het dagelijkse gebruik van belang zijn om als ‘handboek’ te kunnen functioneren. De figuren 11 en 12 voor de bepaling van de toe te passen snelheidsbeperking bij wegwerkzaamheden met een stationaire of een rijdende afzetting zijn bijvoorbeeld niet opgenomen in het handboek. Nu wordt er verwezen naar paragraaf 5.3, die helaas niet in het handboek is opgenomen.

 

Aanpassingen handboek

Na levering van het Handboek door jouzelf of via een bestelling bij ons door CROW, verwijderen wij de metalen ringband, stansen er 4 gaten in en voegen de inhoud in een stevige A5 presentatiemap met 4 metalen ringen. In deze map wordt onder 12 tabbladen de inhoud van het handboek verdeeld en uitgebreid met een extra toelichting op de informatie uit de CROW-publicaties.

 


In dit Handboek worden vervolgens door ons toegevoegd uit de verschillende CROW-publicaties de volgende gegevens, die in het standaard CROW-handboek ontbreken:

 

 1. Een inhoudsopgave verdeeld over de verschillende tabbladen
 2. Twee zoekbomen voor de bepaling van de tijdelijke snelheidsbeperking
 3. De door ons ontwikkelde VRI-toets
 4. Een codering voor de visuele benoeming van de verschillende wegtypen
 5. Tabellen met de benodigde maatvoeringen in lengte- en dwarsprofiel
 6. Een toelichting bij de maatregelen op voetpaden en fietspaden
 7. Een toelichting bij de maatregelen op erftoegangswegen
 8. Een toelichting bij de maatregelen op gebiedsontsluitingswegen
 9. Een toelichting bij de maatregelen op regionale stroomwegen
 10. Een inleiding op de maatregelfiguren voor in- en uitrijden werkvakken en (bouw)uitritten
 11. Een toelichting op de maatregelfiguren verkeersregelaars
 12. Een toelichting op de toepassing van inleidende en eindeborden, inclusief een overzicht van alle relevante verkeersborden
 13. De belangrijkste keuzes en maatregelen 96b uit de CROW-publicatie ‘Omleidingen en tijdelijke bewegwijzering’


Op deze wijze krijg je een Handboek met alle beschikbare maatregelfiguren uit de CROW-publicaties vanaf 2012 die benodigd zijn voor afzettingen en omleidingen, met en zonder VRI of verkeersregelaar.

 

Leren werken met het Handboek wegafzettingen

Het aangepaste handboek wegafzettingen is speciaal ontwikkeld voor deelnemers aan de cursussen van Veringmeier Verkeersmanagement. Het is bedoeld voor projectleiders, werkvoorbereiders, directievoerders, toezichthouders, uitvoerders, omgevingsmanagers en verkeerscoördinatoren die afzettingen moeten voorbereiden, plaatsen of controleren.


Het aangepaste handboek wegafzettingen wordt gebruikt tijdens de volgende cursussen:

 

Kosten

Je kan de omschreven aanpassingen bestellen voor een bedrag van € 146,00 per handboek, exclusief BTW en exclusief bezorgkosten.


Als je ook het CROW-handboek Wegafzettingen bij ons wilt bestellen dan kost dit € 95,00, exclusief BTW (dezelfde kosten als die CROW berekent). Totaal komen de kosten hiermee op:


€ 146,00 + € 95,00 = € 241,00 per handboek, exclusief BTW en exclusief bezorgkosten.


Administratie- en verzendkosten (vanuit CROW en onszelf) worden doorberekend voor € 25,00, exclusief BTW per bestelling.

 

Levertijd

De levertijd is dan mede afhankelijk van de beschikbaarheid van handboeken bij CROW en de levering door CROW. De levertijd van onze werkzaamheden is circa 2 weken.

 

Aanbieding

Als je tien of meer cursusdagen binnen één cursusseizoen bij ons volgt dan krijg je het Handboek Wegafzettingen 96b uitgegeven door CROW van ons GRATIS. Je betaalt dan alleen nog onze aanpassingskosten. Als je kiest voor deze aanbieding, zijn andere kortingen niet van toepassing.