indien u deze e-mail niet goed kunt lezen, klik dan hier voor een webversie
10% korting
Nieuwsbrief editie 1
september 2010


Vernieuwde Website
Vernieuwde website
De website Verkeersmaatregelen is geheel vernieuwd. De site wil een startpunt zijn voor iedereen die informatie zoekt over tijdelijke en permanente verkeersmaatregelen.

Veringmeier Verkeersmanagement biedt een basis voor veilige en verantwoorde toepassing van verkeersmaatregelen. Dit doen wij door het geven van adviezen en cursussen en het uitbrengen van software en producten, die u als hulpmiddel kunt inzetten tijdens de werkvoorbereiding, uitvoering en directievoering.

Onder het motto Veiligheid = Bereikbaar wensen wij u veel leesplezier.
Lees verder


Meldt u nu aan voor de nieuwsbrief
Eerste nieuwsbrief

Bij een nieuwe site hoort een nieuwe Nieuwsbrief. Wij willen u 10 keer per jaar op de hoogte houden van nieuwe verkeersmaatregelen, literatuur, filmmateriaal, beurzen, seminars, cursussen en onze activiteiten op het gebied van advisering en softwareontwikkeling.

Deze eerste Nieuwsbrief ontvangt u, omdat u in ons relatiebestand zit. Als u ook in het vervolg de Nieuwsbrief wilt ontvangen dan kunt u dat kenbaar maken door u te registreren op de website.

Registreer hier

Blog
Blog over verkeersmaatregelen

Over verkeersmaatregelen heeft iedereen wel een mening. Het is dan ook een geliefd onderwerp om over te discussiëren. Hiervoor wil de website een platform bieden door bij de uitgave van elke nieuwsbrief een nieuwe weblog te openen.

De eerste blog heeft de titel "Een bon voor de wegbeheerder?" en gaat over handhaving van wet- en regelgeving bij overtredingen door de wegbeheerder. Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Lees verder

Bibliotheek
Openbare bibliotheek

De website heeft een uitgebreide bibliotheek van boeken, vakbladen en artikelen van verschillende uitgevers in Nederland. Systematisch gerubriceerd zitten er momenteel 177 items in de bibliotheek waarvan u detailinformatie kunt opvragen. Wekelijks wordt de bibliotheek aangevuld met literatuur van ondermeer het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, CROW, Fietsberaad, NEN, Politie, Rijkswaterstaat, SDU, SWOV, VNVF en VVN.

De Bibliotheek is geopend

Mediatheek
Unieke Mediatheek

Uniek voor Nederland is een mediatheek met filmmateriaal over verkeersmaatregelen. In de Mediatheek zijn filmpjes opgenomen van diverse overheden, omroepen en kennisinstituten. Momenteel zitten er 45 filmpjes in over tijdelijke verkeersmaatregelen en 103 filmpjes over permanente verkeersmaatregelen, maar elke week wordt er nieuw filmmateriaal bijgeplaatst. Uw eigen bijdrage is daarbij van harte welkom.

Kijk snel in de Mediatheek

Cursussen
Nieuw cursusprogramma 2010-2011

Veringmeier Verkeersmanagement biedt voor het cursusseizoen 2010-2011 een vernieuwd cursusprogramma aan. Gericht op management, werkvoorbereiding, uitvoering, handhaving en beheer wordt een totaalpakket geboden voor iedereen die meer wil weten over tijdelijke en permanente verkeersmaatregelen.

Ook dit seizoen komen wij weer naar u toe en bieden verspreid over Nederland diverse cursussen aan.
U vindt alle data en locaties van deze out-of-company cursussen op de site.

Lees verder

Cyclus van 5Instructieboekje Korte Klusjes
Maak van uzelf een specialist

Speciaal voor mensen die zich willen specialiseren in tijdelijke verkeersmaatregelen heeft Veringmeier Verkeersmanagement een aparte leergang ontwikkeld. Onder de noemer Cyclus van 5 worden vijf afzonderlijke cursussen gegeven met een studieduur van in totaal 6,5 dagen. Als u alle cursussen uit de cyclus hebt gevolgd, maakt deze leergang van u een specialist tussen uw vakgenoten. U omtvangt hiervoor een apart leergangcertificaat.

Het staat u vrij om de cursussen in de aangeboden volgorde als cyclus te volgen, maar ook afzonderlijk, zodat u in uw eigen tempo en beschikbare tijd uw kennis kunt vergroten.

  1. De cyclus begint met de cursus G1 over wet- en regelgeving, waarin de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van verschillende partijen aan de orde komen.
  2. Hierna wordt de 3-daagse cursus C3 gegeven, waarin wordt geleerd om een risico-inventarisatie te houden, de risico’s te analyseren en om te zetten in een afzettings- en omleidingsplan.
  3. Vervolgens leert u tijdens de cursus D1 hoe tijdelijke verkeersmaatregelen in een bestek, kwaliteitsplan en V&G-plan moeten worden opgenomen.
  4. Speciaal voor kortdurende werkzaamheden, zoals in onderhoudsbestekken, geven wij de toolbox-meeting F1, waarin specifiek wordt ingegaan op de Richtlijnen 96b bij kortdurende werkzaamheden. Ten behoeve van de toolboxmeeting hebben wij een Instructieboekje Korte klusjes samengesteld. Dit instructieboekje wordt tijdens de toolbox-meeting behandeld, maar kan ook los worden aangeschaft.
  5. Tenslotte ronden we de cyclus af met de cursus H1, waarin dieper wordt ingegaan op de taken en bevoegdheden van de verschillende instanties, die zich bezighouden met inspectie en handhaving.

Wilt u zich opgeven voor een cursus buiten deze cyclus, dan kunt u zich hiervoor natuurlijk ook inschrijven.

Omdat onze website is vernieuwd willen we dit met u vieren. U profiteert als bezoeker van onze site tot en met december 2010 van een aantrekkelijke korting. Meld u nu aan voor deelname aan een cursus uit de Cyclus van 5 en ontvang een korting van 10% op de cursusprijs. Wees er snel bij, want de eerste cursus start al op 5 oktober.

Meld u nu aan

bedrijfsprofiel Zuidkade 110 | 2741 JG Waddinxveen
tel: 0182 635 216 | fax: 0182 635 016
e-mail | verkeersmaatregelen.nl

indien u deze e-mail niet goed kunt lezen, klik dan hier voor een webversie