indien u deze e-mail niet goed kunt lezen, klik dan hier voor een webversie
Verkeersmaatregelen.nl Verkeersmaatregelen.nl Verkeersmaatregelen.nl
Verkeersmaatregelen.nl Verkeersmaatregelen.nl Verkeersmaatregelen.nl
Verkeersmaatregelen.nl Verkeersmaatregelen.nl Verkeersmaatregelen.nl
Veiligheid voorop

Bij ons gaat veiligheid altijd boven bereikbaarheid bij werkzaamheden in de openbare ruimte. Dat dit niet onderhandelbaar is lees je in onze weblog Veiligheid = Bereikbaar.

 

Ook in de benaming van onze leergangen staat de V voorop. Wij bieden een leergang VBLC-specialist Planvorming en een leergang VBLC-specialist Toezicht aan. Als meer mensen die volgorde zouden aannemen kan dit leiden tot minder ongevallen in de (wegen)bouw.

 

De twee VBLC-leergangen bestaan uit thematische deelleergangen. Wij starten in oktober weer met een leergang TVM-specialist Veiligheid en een leergang TVM-specialist Bereikbaarheid. Schrijf je nu in! Alle nieuwe data en locaties vind je op de website.

Stellingname
Veiligheid = Bereikbaar

Er bestaat in de dagelijkse praktijk een spanningsveld tussen veilig werken in de openbare ruimte en het bereikbaar houden van bestemmingen. Dat aan beide topeisen kan worden voldaan zien we steeds vaker terug in BLVC-plannen die, voordat de uitvoering start, worden vastgesteld.

 

In die plannen staat de B van bereikbaarheid voorop. Van belang is echter dat de V van veiligheid altijd prioriteit krijgt. In een weblog geef ik aan dat dit niet onderhandelbaar is.

Lees de weblog
Leergang
Een veilige wegafzetting bij (wegen)bouwprojecten

Veilig werken in de openbare ruimte is tijdens de uitvoering van (wegen)bouwprojecten een grote uitdaging. Want niet alleen de wegwerkers moeten 's avonds weer veilig thuis komen. Ook de weggebruikers moeten veilig langs het werk worden geleid.

 

In onze 6-daagse leergang TVL 'TVM-specialist Veiligheid' leer je wat de kenmerken van een stationaire en een rijdende afzetting zijn en wanneer je deze mag toepassen. Het zoek- en selectiesysteem uit het Handboek wegafzettingen WIU 96b wordt uitgelegd. Specifiek wordt aandacht besteed aan verkeersmaatregelen op en naast de weg, voor langzaam verkeer en bij werkzaamheden op kruispunten en rotondes. Ook wordt geleerd welke bebording en bebakening in bepaalde omstandigheden mogen worden toegepast om een werkvak veilig af te zetten.

 

Je kan de leergang gedurende 6 weken volgen vanaf eind oktober tot en met begin december in Utrecht. Voor de overige data en locaties kijk je in onze cursusplanner.

Schrijf je nu in
Actueel
BLVC café Houthaven

Om risico’s beheersbaar te maken en te houden ligt er vaak een BLVC-plan als handvat. In samenwerking met het Programmabureau Houthaven Amsterdam organiseert Bewuste Bouwers op donderdag 10 oktober het BLVC Café. Het is een zeer dynamische locatie, waar een enorme diversiteit aan projecten gaande is en waar zichtbaar wordt waar de bouwsector goed in is.

 

De bouwlocatie is te kenmerken als werkplek waar alle disciplines samen komen. Maar hoe ziet zo’n werkplek er dan uit? En waar hoort deze zoal aan te voldoen? Op 10 oktober worden deze vragen van 16:00 tot 18:30 uur beantwoord tijdens het BLVC-café.

Meld je aan
Leergang
Bereikbaarheid tijdens (wegen)bouwprojecten

Één van de topeisen van BLVC is de bereikbaarheid van bestemmingen en doorstroming van het verkeer. Vanaf eind oktober tot eind november geven wij een 5-daagse leergang TBL 'TVM-specialist Bereikbaarheid' gericht op bereikbaarheid en doorstroming tijdens (wegen)bouwprojecten.

 

Je krijgt gedurende 3 cursussen inzicht in methoden van het afsluiten van weg(gedeelten) en het omleiden van verkeer in verschillende situaties. Je leert te berekenen of er nog genoeg ruimte aanwezig is om weggebruikers langs het werk te leiden. We vergelijken de verschillende scenario's van verkeersafwikkeling met elkaar en je leert hoe je werkzaamheden kan faseren of juist combineren. Tot slot staat de toegankelijkheid van het terrein centraal en de verschillende materialen die je daarvoor kunt toepassen. 

Bekijk deze leergang
Literatuur
Zuid-Holland kiest voor uniform tekstgebruik op route informatiepanelen

Door CROW is de landelijke “Richtlijn informatievoorziening op dynamische informatiepanelen” opgesteld. In deze richtlijn staat beschreven hoe teksten op DRIPs opgebouwd worden. Om deze richtlijn breed toepasbaar te maken, biedt de richtlijn ook een aantal vrijheden.

 

In juli hebben de vier grootste wegbeheerders in Zuid-Holland: de gemeenten Rotterdam en Den Haag, de Provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat, een aanscherping / aanvulling gemaakt op een landelijke richtlijn. Hiermee wordt de weergave van teksten op Dynamische Route Informatiepanelen verduidelijkt voor de weggebruiker en vindt er in Zuid-Holland uniformere weergave plaats.

 

De regionale aanpassing wordt vanaf augustus gebruikt op de verkeerscentrales.

Download de publicatie
Cursus
Waarschuwen en informeren van het verkeer

Voor allerlei gevaren wordt gewaarschuwd. Vaak gebeurt dit uit angst voor aansprakelijkheidstelling. Kan het ook wat minder? En moeten we de weggebruikers wel over van alles informeren? Maar als je een bepaalde bestemming niet kan bereiken is dat best vervelend. De wegbeheerder moet toepassing van waarschuwings- en informatieborden goed overwegen en overdaad voorkomen.

 

De 2-daagse cursus in de laatste week van oktober en de eerste week van november helpt je bij het maken van de juiste keuzes. We behandelen de voorschriften voor de verkeersborden die zijn vastgesteld in bijlage I, behorende bij het RVV 1990, hoofdstukken H tot en met L en de straatnaamborden.

Schrijf je hier in
Meer informatie en advies

Bij Veringmeier Opleidingen is veel mogelijk. Wil je een cursus voor een halve dag of een hele dag? Ben jij geïnteresseerd in een incompany cursus of heb je vragen? Neem gerust contact met ons op.

 

Wil je een studieadvies die past bij jouw functie, vul dan het informatieformulier in of stuur een e-mail naar opleidingen@veringmeier.nl. Je kunt ons op werkdagen ook telefonisch bereiken via 0182 - 640 635. Ook kun je een gratis gesprek aanvragen op een dag en tijdstip naar keuze. Bij een bezoek bij jou op locatie laten we ook graag het lesmateriaal zien waarmee wij werken.

 

Je krijgt altijd een persoonlijk advies van onze deskundige opleidingsadviseur!

Meer informatie
 
Zuidkade 110 | 2741 JG Waddinxveen | tel: 0182 635 216 | e-mail: verkeer@veringmeier.nl
Contactgegevens wijzigen | Uitschrijven | Aanmelden