Disclaimer

 

De internetsite www.verkeersmaatregelen.nl wordt u aangeboden door Veringmeier Verkeersmanagement B.V. Op de inhoud van deze site (alle teksten, afbeeldingen, geluiden, downloads en programmatuur) heeft Veringmeier Verkeersmanagement B.V. het auteursrecht, tenzij anders vermeld. Van deze site mag niets worden gekopieerd en/of veranderd.

Aansprakelijkheid

Veringmeier Verkeersmanagement B.V. zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar kan geen garanties geven voor nauwkeurigheid en volledigheid. Hoewel bij het publiceren van informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is.


Veringmeier Verkeersmanagement B.V. aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor (vermeende) directe, indirecte of andere schade, voortvloeiend uit het bezoeken van of het niet kunnen verkrijgen van toegang tot deze site, of die het gevolg mocht zijn van gebreken in de juistheid en/of volledigheid van de op de website beschikbare informatie. Veringmeier Verkeersmanagement B.V. is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze informatie.

Hyperlinks

Bepaalde hyperlinks op onze sites kunnen u brengen naar sites van derden of van andere sites van Veringmeier. Veringmeier Verkeersmanagement B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie.

Downloads

Alle aanwezige downloads (Word, Excel, PDF, DWG, scripts bestanden etc.) die aangeboden worden op onze site zijn alleen bestemd voor intern gebruik en mogen niet vermenigvuldig worden zonder toestemming van de rechthebbende. Gedownloade bestanden mogen niet zonder toestemming van de eigenaar c.q. aanbieder (Veringmeier Verkeersmanagement B.V. c.q. derden) gebruikt worden voor extern gebruik. Veringmeier Verkeersmanagement B.V. bezit het alleenrecht op de rechtstreeks van www.verkeersmaatregelen.nl gedownloade bestanden. Indien u documenten download van websites die via hyperlinks op onze site bereikbaar zijn, dan berust het alleenrecht bij de eigenaar van de betreffende website.

Login

Opdrachtgevers, klanten en leveranciers kunnen inloggen op de site om zo hun vertrouwelijke gegevens te kunnen raadplegen, inzien, beheren, wijzigen of toevoegen. Om persoonlijke privacy te kunnen garanderen aan onze opdrachtgevers, klanten en leveranciers, zijn deze login gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid beveiligd. Deze beveiliging geldt voor alle gegevens, bestanden, foto’s en dergelijke die op de website staan van Veringmeier Verkeersmanagement B.V.