Info

 

De wereld van verkeersmaatregelen is voortdurend in beweging. Iedereen heeft er ook een mening over.

Maar wet- en regelgeving verandert nogal eens en de roep om informatie wordt steeds groter. Deze website wil aan deze behoefte voorzien door actuele en relevante informatie beschikbaar te stellen.

Bibliotheek

In de Bibliotheek van boeken, vakbladen en artikelen van verschillende uitgevers in Nederland zitten systematisch gerubriceerd momenteel 286 items waarvan u detailinformatie kunt opvragen. Veel van de publicaties zijn gratis te downloaden. Regelmatig wordt de Bibliotheek aangevuld met literatuur van ondermeer het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, BlijfVeiligMobiel, CROW, Fietsberaad, KIM, KpVV, Politie, Rijkswaterstaat, ROV's, SDU, NEN, SWOV, GCVB, LVMB, ANWB, VNG, VNVF en VVN.

Ook uw eigen bijdrage is welkom.
 
In de Mediatheek zijn films en geluidsfragmenten over verkeersmaatregelen opgenomen van diverse overheden, omroepen en kennisinstituten. Alle media is gratis te bekijken, te beluisteren en te downloaden. Momenteel zitten er 49 filmpjes in over tijdelijke verkeersmaatregelen en 124 filmpjes over permanente verkeersmaatregelen, maar regelmatig wordt er nieuw materiaal bijgeplaatst.

Uw eigen bijdrage is daarbij van harte welkom.

 
De verkeerswetgeving is voortdurend aan verandering onderhevig. Op deze pagina zijn de belangrijkste wijzigingen in de afgelopen jaren terug te vinden. Bovendien zijn er veel links naar websites in Nederland en België die de letterlijke wetteksten tonen, of de wet op informatieve wijze uitleggen.
 
Achtergrondinformatie over onderwerpen, die betrekking hebben op permanente of tijdelijke verkeersmaatregelen kunt u vinden op deze pagina.
Zoek hier een link naar bedrijven, organisaties en instellingen die zich bezig houden met verkeersmaatregelen.
 
U kent het wel; u zit met een prangende vraag en niemand kan u een bevredigend antwoord geven. De site 'Verkeersmaatregelen' biedt hiervoor een on-line vraagbaak. Deze vraagbaak is bedoeld voor vragen over verkeersmaatregelen. Uw vraag wordt aan een deskundig en onafhankelijk team van adviseurs voorgelegd, die op een zo kort mogelijke termijn met een bondig antwoord komen.