Privacy- en cookieverklaring

 

Veringmeier Verkeersmanagement B.V. vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van onze klanten op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.


Door het bezoeken/gebruik te maken van deze Website gaat u akkoord met de volgende voorwaarden die daarop van toepassing zijn. (in wat volgt wordt hiernaar verwezen als het gaat over “wij”, “ons”, “onze”, of “Veringmeier Verkeersmanagement B.V.”). Als u niet akkoord gaat met één van de voorwaarden, bezoek/gebruik verkeersmaatregelen.nl dan niet langer.

Verzamelen van gegevens

Wij verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u deze aan Veringmeier Verkeersmanagement B.V. heeft verstrekt door:

 1. Het gebruik van contactformulieren op deze website;
 2. Het aanmelden voor een studie;
 3. Het aanvragen van een offerte voor een cursus bij u incompany;
 4. Het bestellen van een leermiddel;
 5. Het aanmelden voor onze nieuwsbrief;
 6. Het verzenden van een e-mail naar verkeer@veringmeier.nl;
 7. Het klikgedrag op de verschillende websitepagina's.


Cookies

Veringmeier Verkeersmanagement B.V. maakt gebruik van cookies om de bezoekgegevens bij te houden en de toegang tot de website voor u gemakkelijker te maken. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Welke cookies gebruikt deze website?

 • Analyse cookies: zijn nodig om gebruik te kunnen maken van alle functies op onze website. Ook vergroten deze cookies het gebruiksgemak van onze website. Tenslotte kunnen we onze website dankzij deze cookies continu verbeteren.
 • Tracking cookies: zijn cookies die u tijdens het bezoeken van websites kunnen volgen. De cookies leggen vast of u een bepaalde website of pagina heeft bezocht.


Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. U kunt het plaatsen van cookies op uw computer blokkeren.


U kunt ook instellen dat u een melding krijgt voordat er een cookie wordt geplaatst. Dit doet u door de instellingen van uw internetbrowser aan te passen. Houd er wel rekening mee dat sommige cookies noodzakelijk zijn voor het goed werken van websites. Het blokkeren van cookies kan het gebruik van website en diensten dus beperken.


Als u niet wilt dat wij cookies gebruiken, kunt u in uw browser kiezen voor de optie ‘cookies off’. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. Als u de cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert.


LinkedIn en Twitter

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken LinkedIn en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door LinkedIn en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).


Leest u de privacyverklaring van LinkedIn en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

 

Welke gegevens verzamelen wij

Door Veringmeier Verkeersmanagement B.V. worden de volgende (persoons)gegevens verzameld bij gebruik van deze website:

 1. Bij gebruik van deze Website slaan de servers automatisch informatie op, zoals IP-adres, browsertype en -taal, datum en tijd van het bezoek (‘Bezoekgegevens’);
 2. Bij het gebruik van contactformulieren de op die formulieren vermelde gegevens;
 3. Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden via uw tik- en scrolgedrag, zoals de meest gevraagde pagina’s.

 

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens voor de doeleinden ten behoeve van de uitvoering van haar dienstverlening waarvoor u de persoonsgegevens aan Veringmeier Verkeersmanagement B.V. heeft verstrekt.

 1. Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake verkeerskundige diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.
 2. Als u Veringmeier Verkeersmanagement B.V. om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerken wij de daarvoor verstrekte persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
 3. Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief hebben wij uw e-mailadres nodig om de nieuwsbrieven toe te sturen. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

 

Overige gegevensverwerking

Wij kunnen de verstrekte persoonsgegevens ook gebruiken om u op de hoogte te stellen van producten en diensten en/of activiteiten van Veringmeier Verkeersmanagement B.V. en/of Veringmeier Opleidingen V.O.F die interessant voor u zouden kunnen zijn. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kan u contact met ons opnemen via verkeer@­veringmeier.nl

 

Anoniem gebruik voor analyse

Gegevens over het gebruik van de Website en de feedback die we krijgen van de gebruikers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Veringmeier Verkeersmanagement B.V. kan de Bezoekgegevens alsmede andere persoonlijke gegevens van de gebruikers (in geanonimiseerde vorm) gebruiken voor:

 1. Het onderscheiden van mensen van bots en fraude te detecteren;
 2. Statistische analyses en rapportages van het bezoek-, klik- en gebruiksgedrag op haar Website om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de Website te meten;
 3. Het analyseren en verbeteren van gebruik van de Website en onze software;
 4. Het optimaliseren van de inrichting van de Website en deze aan te passen aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers;
 5. Het optimaliseren van onze dienstverlening en onze software CADSIGN.


Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.


Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Doorgifte aan derden

Wij verstrekken informatie en inhoud aan de leveranciers en serviceproviders die ons bedrijf ondersteunen, bijvoorbeeld door technische-infrastructuurservices te leveren, te analyseren hoe de site wordt gebruikt, klantenservice te bieden, betalingen mogelijk te maken of enquêtes uit te voeren.


Wij zijn soms bij wet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. We delen informatie met wetshandhavingsinstanties om te antwoorden op wettelijke verzoeken. Mocht zich dat voordoen, dan zullen wij ons uiteraard ook bij deze wettelijke verplichting houden aan de eisen zoals deze door de Wet bescherming persoonsgegevens zijn vastgesteld.


Met het gebruik van de Website geeft u toestemming aan Veringmeier Verkeersmanagement B.V. om uw persoonsgegevens door te geven op grond van een wettelijke verplichting of in een noodgeval gehouden persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

Minderjarigen

Deze Website is niet gericht op gebruik door minderjarigen (dat wil zeggen personen onder 16 jaar).

 

Rechten van Gebruikers

U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens of om dit te beperken.


Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten.


Indien u verder gebruik wilt maken van uw rechten, stuur dan een e-mail naar verkeer@­veringmeier.nl met het betreffende verzoek.

 

Bewaartermijnen

Veringmeier Verkeersmanagement B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan dat noodzakelijk is voor de gevraagde dienstverlening. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Hierbij worden in elk geval uw persoonsgegevens:

 1. na twee weken bedenktijd verwijderd na het afmelden van uw abonnement op onze nieuwsbrief;
 2. na zes maanden verwijderd vanaf het moment van ontvangst van aangevraagde informatie;
 3. na zes maanden verwijderd, vanaf het moment van een afwijzing door Gebruiker op een offerte van Veringmeier Verkeersmanagement B.V.;
 4. na zeven jaar verwijderd, nadat een cursus bij ons is gevolgd.


Deze termijnstelling vervalt indien Veringmeier Verkeersmanagement B.V. op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

 

Beveiliging

Veringmeier Verkeersmanagement B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.


We zien erop toe dat deze maatregelen een degelijk veiligheidsniveau garanderen, in acht nemende de laatst gekende implementatiekosten en risico’s geassocieerd met het verwerken en de aard van de te beschermen data.


Ondanks dat Veringmeier Verkeersmanagement B.V. alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking van persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden, die (helaas) inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijk verkeer.

 

Wijzigingen

Veringmeier Verkeersmanagement B.V. behoudt zich het recht voor om, waar nodig, deze Privacy Verklaring aan te passen. Dit beleid zal echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens.


Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Verklaring door te nemen om na te gaan of er wijzigingen hebben plaatsgevonden. Indien u na de aanpassing de Website blijft gebruiken zal de aangepaste Privacy Verklaring op dit gebruik van toepassing zijn.

 

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, stuur dan een e-mail naar verkeer@­veringmeier.nl