NEN 2443:2013nl

Parkeren en stallen van personenauto's op terreinen en in garages

Soort uitgave: norm
Uitgever: NEN te Delft, tel. (015) 26 90 390, www.nen.nl
Verschijningsdatum: maart 2013
Aantal pagina's: 132
Bestellen: klik hier...

Nen 2443 is dé norm voor het parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages. De parkeernorm beschrijft de functionele en prestatie-eisen die gesteld worden aan stallen en openbare en niet-openbare parkeervoorzieningen.


De parkeernorm is herzien om beter aan te sluiten op de huidige praktijk. De herziene NEN 2443 wijkt in veel aspecten af van de vorige versie. Zo zijn onder meer de onderstaande zaken aangepast of toegevoegd:

  • Wijziging van de maatvoering van de ontwerpvoertuigen en daarmee ook van de parkeervakken en de draaicirkels.
  • Nieuw is het onderwerp spiraalvormige hellingbanen.


Bekijk hier alle wijzigingen van NEN 2443.

 

NEN 2443:2013 nl