model

VNG-Model Mandaat verkeersregelaars

Soort uitgave: document
Uitgever: Vereniging van Nederlandse Gemeenten te Den Haag, tel. (070) 373 8393 , www.vng.nl
Verschijningsdatum: 7 december 2009
Aantal pagina's: 1
Download: klik hier...

Een evenement kan zo omvangrijk zijn dat gemeentegrenzen
worden overschreden. Met oog op doelmatigheid en zorgvuldighheid krijgt dan vaak één burgemeester de bevoegdheid voor het aanstellen van verkeersregelaars.


In dat geval moeten de andere burgemeesters de bevoegdheid overdragen en hun collega mandaat verlenen.


De VNG heeft een model mandaat beschikbaar.

VNG


Model Mandaat verkeersregelaars

Mandaat verkeersregelaars