Factsheet 3752

Investeren in verkeersveiligheid

Soort uitgave: factsheet
Uitgever: SPV te Ede, tel. 085 4899 250, www.kennisnetwerkspv.nl
Verschijningsdatum: 16 december 2019
ISBN: 978 90 6628 524 8
Aantal pagina's: 9
Download: klik hier...

Het kennisnetwerk SPV heeft in kaart gebracht welke maatregelen op dit moment effectief zijn en draagvlak hebben om de verkeersveiligheid in Nederland verder te verbeteren. Het gaat daarbij om concrete en samenhangende maatregelen op basis van bestaande kennis, waarmee het fundament van het verkeerssysteem op orde kan worden gebracht.


Het gaat hierbij om het afmaken van effectieve infrastructurele maatregelen, maatregelen die de veiligheid van de grote groepen fietsers en ouderen in het verkeer vergroten en effectieve verkeershandhaving. De uitwerking hiervan staat in de notitie Investeren in verkeersveiligheid: vijf maatregelen om het fundament op orde te krijgen van het Kennisnetwerk SPV.

 

SPV-D5