publicatie

Verkeersonveiligheid bij Werk in Uitvoering

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: SWOV te Leidschendam, tel. (070) 317 33 33, www.swov.nl
Verschijningsdatum: 2009
Aantal pagina's: 80
Bestellen: klik hier...

Beoordeling van werk-in-uitvoeringlocaties en een samenvatting van het gehele onderzoek.

Dit rapport bespreekt de resultaten van de derde en laatste fase van het onderzoek Verkeersonveiligheid bij Werk in Uitvoering, dat de SWOV in opdracht van het CROW heeft uitgevoerd. Aan de hand van een beoordeling van werk-in-uitvoeringprojecten is getracht meer inzicht te krijgen in aspecten van de inrichting die (mede) tot ongevallen zouden kunnen leiden. Dit onderzoek kijkt dus niet naar ongevallen, maar naar de locaties en omstandigheden bij werk in uitvoering (WiU).SWOV

Verkeersonveiligheid bij Werk in Uitvoering


Deel III en eindrapportage

publicatie