NEN-EN 1436:2007+A1:2008 en

Wegmarkeringsmaterialen - Eisen gesteld aan de wegmarkering ten behoeve van de weggebruiker

Soort uitgave: norm
Uitgever: NEN te Delft, tel. (015) 269 03 90, www.nen.nl
Verschijningsdatum: 1 oktober 2008
Aantal pagina's: 25
Bestellen: klik hier...

Deze norm is ingetrokken sinds 01-01-2018.

This European Standard specifies the performance for road users of white and yellow road markings, as expressed by their reflection in daylight or under road lighting, retroreflection in vehicle headlamp illumination, colour and skid resistance.

Wegmarkeringsmaterialen - Eisen gesteld aan de wegmarkering ten behoeve van de weggebruiker

NEN-EN 1436:2007+A1:2008 en