vakblad

Verkeer in beeld

Het verkeersplatform met heldere vertaalslag naar de praktijk
Soort uitgave: tijdschrift
Uitgever: Acquire Publishing bv te Zwolle, tel. (038) 460 63 84
Hoofdredacteur: Geert Dijkstra
Archief: klik hier...

Informatief magazine over verkeerstoepassingen en mobiliteitsoplossingen. Oude edities van Verkeer in Beeld zijn te raadplegen via het archief.