publicatie

VNVF Bordenboek

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: VNVF te Arnhem, tel. (026) 445 64 15, www.vnvf.nl
Verschijningsdatum: juli 2017
Bestellen: klik hier...

In 2017 heeft de VNVF het Bordenboek en de Bordenwijzer opnieuw uitgegeven. Tegelijkertijd zijn van alle verkeersborden die in de Bordenwijzer staan een CD-rom gemaakt, met de digitale bestanden in het format pdf en jpg. Deze kunnen voor grafische doeleinden worden gebruikt. 

Het nieuwe Bordenboek wordt altijd geleverd met de Bordenwijzer. De Bordenwijzer is eventueel ook los te bestellen.

Belangrijkste wijzigingen

Kleurenblindenregeling
Belangrijkste wijzigingen in de 7e editie van het Bordenboek zijn de voor kleurenblinden aangepaste borden, de kerngegevens van de in 2013 verplichte CE-markering, de nieuwe norm Straatnaamborden en de actualisering van RVV- en BABW-hoofdstukken. Minister Schultz van Haegen wil in het kader van de verkeersveiligheid de leesbaarheid van borden voor kleurenblinden verbeteren: “Acht procent van de mannen en een half procent van de vrouwen zijn kleurenblind. Door technische aanpassingen kunnen we er voor zorgen dat ook zij de borden goed kunnen lezen”. Dit boek speelt al op die ontwikkelingen in. De Kleurenblindenregeling zal per 1 januari 2013 van kracht worden en de aangepaste verkeersborden zullen vanaf dat moment door de VNVF-fabrikanten leverbaar zijn. In het geactualiseerde bordenboek zijn zo’n honderd borden opgenomen waarvan de rode en blauwe kleuren door een witte bies zijn gescheiden.

RVV
In 2013 is de productnorm NEN-EN 12899-1 op alle verkeersborden uit het Reglement Verkeersborden en Verkeerstekens 1990 van toepassing. Met deze CE-markering worden de producteigenschappen van verkeersborden in de hele Europese Gemeenschap volgens één en dezelfde Europese norm beschreven. In het boek zijn alle kerngegevens van de verkeersborden opgenomen. De VNVF-leden leveren al sinds 2010 verkeersborden aan hun klanten volgens deze norm.

NEN 1772
In het boek zijn ook Straatnaam- en huisnummerborden opgenomen volgens de nieuwe norm NEN 1772. Deze Nederlandse norm geeft voor straatnaamborden strakke richtlijnen voor de afmetingen, de uitvoering, de constructie, de kleursoorten en lichttechnische eigenschappen van de toegepaste materialen en de plaatsing. Hierdoor krijgen alle straatnaam- en huisnummerborden voortaan hetzelfde uiterlijk waardoor de borden beter zichtbaar, leesbaar en herkenbaar worden.