1 januari 2014

 

Begin juli 2013 meldden wij dat Rijkswaterstaat stapsgewijs ‘s nachts de verlichting uitzette op een aantal autosnelwegen in Nederland. Tussen 21:00 en 05:00 uur moest het verkeer in het donker rijden. Op drukke snelwegen zal dit tussen 23:00 en 05:00 uur zijn.


Dit besluit wordt deels teruggedraaid. Verkeersminister Schultz van Haegen vertelde na de laatste ministerraad voor kerst dat het licht op de snelwegen 's avonds weer aan gaat.De minister stelt dat de nieuwe verlichtingsregels voor relatief weinig geld kunnen worden ingevoerd en dat de bezuiniging die ze op het oog had er niet door in gevaar komt.


Het ministerie van Infrastructuur en Milieu schrapt per 1 januari 2014 een aantal overbodige en onnodig complexe regels en vereenvoudigt procedures. Daardoor besparen mensen in het nieuwe jaar tijd, gedoe en kosten. Zo krijgt het rijbewijs een landelijk maximumtarief en hoeven ouderen pas vanaf hun 75e een verplichte leeftijdskeuring voor het rijbewijs te ondergaan. Ook wordt Nederland met het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma beter beschermd tegen hoogwater.

Autosnelwegen toch weer verlicht

In 2014 gaat de verlichting op snelwegen weer twee uur langer aan. Dit meldt minister Schultz van Haegen vrijdag 20 december 2013 in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen. Ze komt tegemoet aan de reacties uit de samenleving, vertelde ze. Gemeenten stuurden een brandbrief aan Rijkswaterstaat. Minister Schultz erkent nu dat veel mensen de maatregel niet prettig vinden, al zijn er niet meer ongelukken geteld.


De verlichting blijft aan in het donker op de drukste momenten van de dag, in de spits. ‘Om tegemoet te komen aan de reacties uit de samenleving heb ik het verlichtingsregime heroverwogen en wordt de verlichting tussen 23:00 uur en 05:00 uur uitgeschakeld op alle wegen of gedeelten daarvan die binnen deze maatregel vallen. Tussen 21:00 en 23:00 uur blijft daarmee de verlichting aan’, aldus de minister.


Bij rijtaakverzwarende omstandigheden, zoals in tunnels of bij scherpe bochten, blijft de verlichting ook aan. Begin 2014 zal het regime hierop worden aangepast. Tijdens wegwerkzaamheden en ingeval van calamiteiten wordt de verlichting tijdelijk ingeschakeld. Op een deel van de wegen gaat dit nu al via de verkeerscentrale, voor het andere deel wordt inschakeling via de verkeerscentrale in 2014 gerealiseerd.


Tijdens slecht weer blijft het licht uit. De minister wil dit nog niet aanpassen, omdat slecht weer 'geen criterium' zou zijn voor het inschakelen van de verlichting.


Licht uitzetten kost veel geld

Volgens een onderzoek van het AD kost het uitzetten van verlichting vooralsnog meer dan het oplevert. Rijkswaterstaat is tonnen kwijt aan het handmatig inschakelen van verlichting bij wegwerkzaamheden, zo blijkt uit documenten in bezit van het AD.


Lees en/of download hier het artikel uit het AD.


Minder regels, meer gemak

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu schrapt per 1 januari 2014 een aantal overbodige en onnodig complexe regels en vereenvoudigt procedures. Daardoor besparen mensen in het nieuwe jaar tijd, gedoe en kosten.


Leeftijd seniorenkeuring rijbewijs

Oudere automobilisten hoeven zich vanaf 1 januari pas vanaf hun 75e te laten keuren. Nu ligt de keuringsleeftijd van het rijbewijs nog op 70 jaar. Deze verhoging betekent een forse lastenverlichting. Zo kunnen oudere automobilisten besparen op de kosten van de Eigen Verklaring en het huisartsenbezoek.


Maximum tarief rijbewijs

In heel Nederland gaat hetzelfde maximumtarief voor het rijbewijs gelden: 38,48 euro. In de huidige situatie kunnen gemeenten zelf nog bepalen wat het rijbewijs kost. Dat zorgt voor grote verschillen, terwijl de dienstverlening gelijk is. Met het nieuwe, gelijke maximumtarief behoort die situatie tot het verleden en betaal je nergens meer dan het maximum bedrag voor de afhandeling van een reguliere aanvraag.


Kentekenbewijs op creditcard

Een kentekenbewijs op creditcardformaat vervangt het oude, tweedelige papieren exemplaar. Deze nieuwe vorm is niet alleen gebruiksvriendelijker, maar ook minder fraudegevoelig. Op de nieuwe kentekencard met chip staan de gegevens van zowel het voertuig als de kentekenhouder. En in plaats van het huidige overschrijvingsbewijs krijgt de eigenaar van het voertuig bij de tenaamstelling een tenaamstellingscode. Deze code is nodig als het voertuig van eigenaar wisselt, geschorst, gesloopt of geëxporteerd wordt.


Strafbaarstelling kilometertellerfraude

Vanaf 1 januari 2014 is het strafbaar de kilometertellerstand van personenauto’s en bestelauto’s terug te draaien of daarover te adverteren. Daarnaast is het voor alle door de RDW erkende bedrijven in Nederland vanaf dat moment verplicht tellerstanden te registreren op een aantal wettelijk bepaalde momenten.


Nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma

Om Nederland goed te blijven beschermen tegen het water, gaan Rijkswaterstaat en de waterschappen in het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma aan de slag om dijken en waterkerende kunstwerken (sluizen, stuwen en gemalen) te versterken. Het gaat hierbij vooral om plekken die in de laatste landelijke toetsronde zijn afgekeurd. Het gaat om 180 kilometer dijk, in 32 verschillende projecten, verspreid over het hele land.


Emissiehandel

Het systeem van NOx-emissiehandel (stikstofoxiden) houdt op te bestaan. De handel in deze emissierechten is in Nederland niet van de grond gekomen en een EU-breed handelssysteem is kansloos vanwege de harde voorwaarden die Europa heeft gesteld. De CO2-emissiehandel blijft wel bestaan. Opheffing van de NOx-emissiehandel leidt tot een besparing van 6 miljoen euro aan administratieve lasten. Ook de bestuurlijke lasten verminderen met 1 miljoen euro per jaar.


Download hier de volledige lijst met veranderde wet- en regelgeving.


Hogere boetes bij verkeersovertredingen

Boetes voor verkeersovertredingen zijn per 1 januari verhoogd om de bedragen aan te passen aan de inflatie. Voor een veelvoorkomende verkeersovertreding, 10 km/h te hard rijden binnen de bebouwde kom, bedraagt de boete in 2014 € 46. Buiten de bebouwde kom is de boete voor 10 km/h te hard rijden € 41. Vorig jaar was dit respectievelijk € 45 en € 41.


Bij snelheidsovertredingen is de boete hoger naarmate de overschrijding van de maximum snelheid hoger is. Wie binnen de bebouwde kom 25 km/h te hard rijdt, krijgt een boete van € 244. Buiten de bebouwde kom wordt de boete € 231.


Voor een irritante verkeersovertreding als bumperkleven zijn de boetes aanzienlijk hoger. Bij een snelheid tussen de 100 en 120 km/h is een wegpiraat € 600 kwijt als de afstand tot zijn voorganger meer dan 3 meter bedraagt. Is de afstand korter, dan is de boete € 700. Ook voor gevaarlijk gedrag als handheld bellen en door rood rijden zijn de boetes hoog: € 230.


De boetes voor fietsers zijn lager dan voor automobilisten. Voor rijden zonder licht is de boete € 55. Het ontbreken van een rode reflector of een bel kost € 35. Geen hand uitsteken kost € 35 en de boete voor door rood rijden bedraagt € 90. Telefoneren op de fiets is niet verboden en daar is dus ook geen boete voor.