1 januari 2018

 

Per 1 januari 2018 zijn er enkel nieuwe eisen voor speed-pedelecs en weert Amsterdam als eerste gemeente vervuilende bromfietsen.

 

Nieuwe bouweisen voor speed-pedelec

Met de gelijkstelling aan bromfietsen is er op het gebied van de eisen voor de speed-pedelec het een en ander veranderd. Per 1 januari 2018 vervalt ook de oude typegoedkeuring voor speed-pedelecs.

Speed-pedelecs worden in Nederland geregistreerd als bromfiets. Voor speed-pedelecs die reeds beschikken over een kentekenplaat en waarbij bovendien de eigenaar van het voertuig geregistreerd is bij de RDW verandert er niets, die blijven toegelaten op de Nederlandse weg. Wel moeten deze speed pedelecs bij gebruik op de openbare weg altijd voldoen aan de permanente eisen in de Regeling Voertuigen. Dat betekent bijvoorbeeld dat de speed-pedelecs moeten zijn uitgerust met een linker buitenspiegel (Artikel 5.6.45) en een ambergele retroreflector aan iedere zijkant (Artikel 5.6.51).


Claxon en remlicht

Voor nieuwe speed-pedelecs die nog niet bij de RDW in het kentekenregister geregistreerd zijn, is er wel een belangrijke wijziging op komst volgens Moerkerk: “De speed-pedelecs moeten bij de eerste toelating, dus de eerste registratie bij de RDW, beschikken over een Europese typegoedkeuring of een individuele toelating door de RDW. Tot en met 31 december 2017 mag dit zowel een Europese 2002/24 typegoedkeuring als een Europese 168/2013 typegoedkeuring zijn. Vanaf 1 januari 2018 moet dit een Europese typegoedkeuring zijn die gebaseerd is op de op 1 januari 2016 van kracht geworden Europese (kader)verordening (EU) 168/2013. Bij een individuele eerste toelating wordt er vanaf 1 januari 2018 door de RDW ook gekeken naar de toelatingseisen uit deze Verordening. Dat betekent bijvoorbeeld dat nieuwe speed-pedelecs moeten zijn voorzien van een type goedgekeurde claxon en een remlicht dat gaat branden zodra je gaat remmen.


Verordening (EU) 168/2013 op sticker

In de praktijk betekent dit dat je als dealer direct moet controleren of de nieuwe nog niet verkochte speed-pedelec een Europese 168/2013 typegoedkeuring heeft. Dit staat op de constructiesticker op de fiets, en in het CvO (Certificaat van Overeenstemming) dat de fabrikant/leverancier meelevert. Alle speed-pedelecs die tot 31 december 2017 zijn geproduceerd, mogen nog aan de oude Richtlijn 2002/24/EG voldoen.


Speed pedelec registreren voor 1-1-2018

Gaat de dealer de speed-pedelec voor 1 januari 2018 tenaamstellen (registratie bij RDW), dan voldoet hij aan de regels. Leveranciers die ongeregistreerde speed-pedelecs met een 2002/24 typegoedkeuring na 1 januari 2018 op voorraad hebben, moeten deze via de fabrikant aanmelden bij RDW voor de Restantvoorraadregeling. Dit is een gelimiteerde regeling. Meer informatie is te verkrijgen bij de fabrikant of diens officiële vertegenwoordiger in Nederland. Dealers en consumenten kunnen checken of een speed-pedelec is toegelaten en geregistreerd bij RDW via de RDW-OVI website, de Online VoertuigInformatie webpagina. Speed-pedelecs die een datum eerste toelating hebben, zijn reeds door de RDW geregistreerd.


Verzekeringsplicht

Fietsdealers die een nieuwe nog niet verkochte speed-pedelec met een Europese 2002/24 typegoedkeuring voor 1 januari 2018 willen registreren bij de RDW, zonder dat er een koper gevonden is voor het voertuig, kunnen dat doen door bijvoorbeeld het voertuig op naam van het eigen bedrijf te zetten. Dat betekent wel dat men vanaf dat moment ook de speed-pedelec moet verzekeren voor de wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen (WAM-plicht). Hier kan men als bedrijf ook weer ‘onderuit’ komen als men beschikt over een RDW erkenning bedrijfsvoorraad. In dat geval kan het op naamgestelde voertuig opgenomen worden in de RDW bedrijfsvoorraad. Uiteraard zijn er wel weer allerlei eisen en kosten aan deze RDW erkenning verbonden.

 

Amsterdam weert vervuilende bromfietsen

Amsterdam is de eerste gemeente waar een milieuzone geldt voor brom- en snorfietsen. De oudste en meest vervuilende voertuigen mogen sinds 1 januari 2018 bepaalde zones niet meer in. De milieuzone voor brom- en snorfietsen is vastgelegd in een verkeersbesluit van 9 juni 2017 en is daarna gepubliceerd in de Staatscourant.


Eerder werden in Amsterdam al milieuzones voor vrachtverkeer en bestelwagens ingevoerd, maar vanaf 2018 zijn ook brom- en snorfietsen, taxi’s en autobussen van een bepaalde leeftijd niet meer welkom in verschillende zones in de stad. Doel? Minder uitstoot en schonere lucht voor inwoners en bezoekers. Dit houdt de regeling in het kort in:


Brommers en snorfietsen

In de hele bebouwde kom is het niet meer toegestaan te rijden op een brom- of snorfiets van 2010 en ouder. Er geldt nog wel een ontheffing voor 4-taktbron- en snorfietsen met een Datum Eerste Toelating (DET) jonger dan 2008, daarmee mag je toch de stad in omdat ze als minder vervuilend worden beschouwd. In dit overzicht staat alle informatie over de regeling. Op amsterdam.nl/parkeren en verkeer staat een kaart van de milieuzone (zet een vinkje bij "brom- en snorfiets"). U kunt hier ook checken of uw voertuig de milieuzone in mag.


Taxi’s, autobussen en touringcars

Ook zijn er milieuzones voor taxi’s en autobussen actief: binnen de ring A10 mogen geen dieseltaxi’s van 2008 en ouder meer rijden. Hetzelfde geldt voor touringcars en bussen van het openbaar vervoer. (Met uitzondering van stadsdeel Noord en bepaalde bedrijventerreinen). In dit overzicht staat alle informatie over deze regeling.


Handhaving en boete

Hoewel de regeling al is ingegaan, geldt er nog een waarschuwingsperiode tot 1 mei 2018. Daarna krijg je een boete; 60 euro voor illegale brom- en snorfietsen, en 90 voor niet-toegestane taxi’s, autobussen en touringcars. Handhaving geschiedt ondermeer met camera’s bij op- en afritten van de milieuzones en met handhavers op straat.