Te verwachten wetswijzigingen

 

Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat is met een aantal wetswijzigingen bezig, die op zijn vroegst per 1 januari 2020 een aantal verkeersregels zal veranderen. Hieronder vindt u de belangrijkste te verwachten wijzigingen.

 

1 loket voor ontheffingsaanvraag voor (land-)bouwverkeer

In de Wegenverkeerswet is geregeld dat de RDW namens alle wegbeheerders ontheffingen voor exceptioneel transport afgeeft voor voertuigen die voorzien zijn van een kenteken. Omdat (land-)bouwverkeer in Nederland niet voorzien is van een kenteken valt de ontheffingverlening voor dit type voertuigen niet onder deze wet. De wegbeheerder verleent zelf de ontheffing voor te brede (land-)bouwvoertuigen. Om de ontheffingsaanvraag voor (land-)bouwvoertuigen eenvoudiger te maken, treft de RDW nu voorbereidingen voor een centraal loket ontheffingverlening voor (land-)bouwvoertuigen. Deze opdracht heeft het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat de RDW gegeven.


Stappenplan en toetsingscriteria beschikbaar

CROW is samen met de RDW en stakeholders aan de slag gegaan om een stappenplan en toetsingscriteria te ontwikkelen. De toetsingscriteria zijn nu gereed voor gebruik en u kunt ze raadplegen via de website van de RDW.

 

Totaalmassa

Alle EU landen en landen ver hierbuiten, hanteren allemaal min of meer dezelfde goed werkbare wetgeving wat betreft toegestane gewichten; Nederland daarentegen kent als enige land een heel eigen systeem.


Wetgeving in Nederland

De som van de aslasten is gelijk aan de TMM. Volgens het Voertuigreglement Bedrijfswagens is de last onder iedere as van een vrachtwagen onderhevig aan een wettelijk maximum gewicht. In hoofdlijnen worden de volgende maximum aslasten gehanteerd: 11,5 ton voor een aangedreven as, 10 ton voor een niet aangedreven as en 19 ton voor een tandemas (afstand tussen 2 assen is kleiner dan 1,80m). Vervolgens bepaalt de optelsom van deze aslasten de Toegestane Maximum Massa (TMM) van de vrachtwagen, ofwel het gewicht van het ledig voertuig inclusief de lading, met een maximum van 50 ton per vrachtwagen. Door zijn bouw kan iedere vrachtwagen echter een verschillende TMM hebben. De TMM van een vrachtwagen kan hierdoor niet achterhaald worden aan de hand van het aantal assen of ander uiterlijk kenmerk, maar moet via het kenteken geraadpleegd worden.


Zoals gezegd wordt tot op heden in Nederland de TMM vastgesteld aan de hand van de som van de toegestane aslasten, samengevat:

  • de som van de aslasten is gelijk aan de TMM
  • met een maximum TMM van 50 ton
  • voertuigen van het hetzelfde type kunnen een verschillende TMM hebben
  • het gewicht moet exact over de assen verdeeld worden, er zijn geen marges mogelijk
  • nadelige gevolgen voor veiligheid en concurrentiepositie en boetes voor transporteur


Wetgeving totaalmassa

In bijlage I komt de omschrijving van verkeersbord C21 te luiden: Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de som van de aslasten of de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven.


Door in de omschrijving van de geslotenverklaring voor voertuigen boven een bepaalde totaalmassa op te nemen dat deze geslotenverklaring ook geldt voor voertuigen waarvan de som van de aslasten diezelfde norm te boven gaat, blijft de gestelde norm over het totale gewicht hetzelfde als vóór de wijziging. Het meten van het gewicht is echter in de nieuwe situatie op veel meer plaatsen mogelijk, omdat het voertuig niet in één keer in zijn geheel gewogen hoeft te worden. De wijziging bestaat uit een aanpassing van de omschrijving van de betekenis van het verkeersbord C21 in bijlage I van het RVV 1990.


Of hiermee het probleem voor de Nederlandse transporteurs wordt opgelost zal in de praktijk moeten blijken. Invoering van de Europese Richtlijn 96/53 ter harmonisatie van maten en gewichten, zou pas echt effectief zijn.


Update december 2016: Invoering nieuwe regelgeving opnieuw uitgesteld

Opnieuw is er vertraging bij het invoeren van de nieuwe regelgeving. Met de hectiek rondom de verkiezingen in de komende periode, zou het nog wel eens een tijdje kunnen duren voordat de wetswijziging doorgevoerd wordt.

 

Geavanceerde veiligheidssystemen op nieuwe auto's

De Europese Unie verplicht een dertigtal veiligheidssystemen op nieuwe auto's vanaf 2022. Het gaan om systemen zoals een alcoholslot en een rijstrookassistent.


Alle nieuwe auto's die vanaf 2022 worden toegelaten in de Europese Unie moeten voorzien zijn van ongeveer dertig nieuwe veiligheidsvoorzieningen. Het betreft noodremsystemen, een systeem dan voorkomt dat de bestuurder te hard rijdt, een achteruitrijcamera of parkeersensoren, een systeem dat controleert of de bestuurder wel alert is, maar ook een verplichte aansluiting voor een alcoholslot. Vrachtwagens moeten verplicht worden voorzien van dodehoekssensoren.


De Europese Commissie wil met de maatregelen het pad effenen voor de autonome auto en het aantal verkeersdoden terugbrengen. Nu zijn er elk jaar in Europa nog 25.000 dodelijke verkeersslachtoffers te betreuren, en 90 procent van alle ongevallen wordt volgens de EU veroorzaakt door menselijk falen.


Een studie in opdracht van de BOVAG toont aan dat dat de Nederlandse autobranche in 2030 rekening kan houden met een daling van 23 procent in het aantal schademeldingen, als gevolg van de toename van ADAS in auto’s. Maar dan moet het wel goed gebruikt worden.