Cursus UM3
'Verkeersregeling bij wegafzettingen 96b'
Inleiding
 • In deze cursus leer je om bij het werken op wisselstroken de juiste keuzes te maken voor een doorgangsregeling met bebording, verkeerslichten of verkeersregelaars. Je leert te werken met een stappenplan, waarmee je systematisch de verschillende mogelijkheden tegen elkaar afweegt. Om dit te oefenen werk je groepsgewijs 3 verschillende praktijksituaties uit tot een veilige oplossing. Tijdens de cursus gaan we dieper in op de inzet van verkeersregelaars. Wanneer mogen ze wel en niet worden ingezet, waar moeten ze bij een afzetting staan en hoe lang mogen ze werken?

Voor wie
 • Deze cursus is speciaal bedoeld voor de uitvoerder en meewerkend voorman die verkeerskundig de juiste keuze wil maken bij het werken op wisselstroken.

Leerdoel
 • Tijdens de cursus worden de volgende drie vragen beantwoord:

  1. Op welke wijze kan het verkeer op een wisselstrook veilig worden geregeld?
  2. Wanneer moet er met een verkeersregelinstallatie (VRI) worden gewerkt?
  3. Wanneer mogen verkeersregelaars worden ingezet?
Inhoud
 • In deze cursus leer je om bij het werken op wisselstroken de juiste keuzes te maken voor een doorgangsregeling met bebording, verkeerslichten of verkeersregelaars. Je werkt tot slot groepsgewijs 3 verschillende praktijksituaties uit tot een veilige oplossing.


  De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Werken op wisselstroken
  • VRI-toets
  • Systematisch stappenplan
  • Veilige inzet van verkeersregelaars
  • Oefening aan de hand van 3 praktijkcases
Methode
 • Tijdens de cursus wordt theoretische kennis overgedragen aan de hand van een presentatie, die verduidelijkt wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden en het gezamenlijk behandelen van cases.


  Er is voldoende ruimte voor discussie en het delen van ervaringen en praktijksituaties met medestudenten. Zo leer je van elkaar en hoor je hoe het er in andere organisaties aan toegaat.


  Het is bekend dat cursisten veel meer leren als ze aan de slag gaan met de aangedragen kennis. Je maakt de opgedane kennis daarom eigen door veel oefeningen.

Resultaat
 • Je bent na afloop in staat om bij het werken op wisselstroken de juiste keuze te maken voor een doorgangsregeling met bebording, verkeerslichten of verkeersregelaars.

Tijdsduur
 • De cursus duurt een dag, begint om 08:30 uur en eindigt om 16:30 uur.

Organisatie
Aantal deelnemers
 • Wij werken met groepen van minimaal 6 en maximaal 16 deelnemers per cursusdag.

Kosten
 • Als je klassikaal studeert komen de kosten op € 350,= per cursist.

  Vraag naar onze prijs voor een cursus bij jou incompany.

Inbegrepen
 • Tijdens de cursus wordt gezorgd voor koffie en thee. Je krijgt een cursusmap, wat als naslagwerk kan dienen.

  Als je voor de eindtoets een voldoende eindcijfer haalt ontvang je een certificaat, wat vijf jaar geldig is. Indien je onvoldoende scoort ontvang je een bewijs van deelname. Dit wordt vermeld op een opleidingspas.

Benodigde voorkennis
Extra aan te bevelen
Deze cursus maakt onderdeel uit van de leergang