Opleiding Beroepsverkeersregelaar

 

Sinds 1 maart 2009 is verkeersregeling wettelijk geregeld in de Regeling verkeersregelaars 2009. Deze regeling heeft betrekking op drie soorten verkeersregelaars:

  • transportbegeleiders
  • beroepsverkeersregelaars
  • evenementenverkeersregelaars


Op basis van artikel 82 van het RVV 1990 heeft de verkeersregelaar een officiële status. De aanwijzingen van een bevoegde verkeersregelaar zijn bindend voor alle weggebruikers. Uniforme aanwijzingen zoals stop- en doorrijtekens moeten worden opgevolgd. De aanstelling van deze plaatselijke of regionale verkeersregelaars is voorbehouden aan de burgemeester (plaatselijk) of de minister van Infrastructuur en Milieu (landelijk). Nadat deze verkeersregelaars zijn aangesteld kunnen zij zelfstandig optreden als verkeersregelaar.


Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een aanstelling als beroepsverkeersregelaar?

Lees dan de informatie Opleiding en aanstelling beroepsverkeersregelaars.

Inhoud opleiding
  1. De opleiding begint met de 1-daagse Theoriecursus UV1 Verkeersregelaar waarin de achterliggende wetgeving, verkeersinzicht, veiligheid, aansprakelijkheid, aanwijzingen en verkeer regelen in de praktijk worden behandeld. De cursus wordt afgesloten met een theorie-examen.
  2. Hierna wordt de 2-daagse Praktijkcursus UV2 Verkeersregelaar gegeven, waarin onder begeleiding van 2 instructeurs op locatie wordt geoefend in het verkeer regelen op een kruispunt, een T-splitsing en op een afzetting met wisselstrook. De cursus wordt afgesloten met een praktijkexamen op een kruising.


Om een aanstelling als beroepsverkeersregelaar te kunnen krijgen moet iemand met goed gevolg deelnemen aan een theoriecursus. Hierna kan worden deelgenomen aan een praktijkcursus. Andersom is niet mogelijk. Als ook de praktijkcursus met goed gevolg is afgesloten, kan een landelijke of regionale aanstelling worden aangevraagd.

Kosten opleiding

De totale kosten van de 3-daagse opleiding tot beroepsverkeersregelaar komt op € 495,- per deelnemer bij een deelname van minimaal 4 deelnemers en maximaal 8 deelnemers per dag.


Naast de opleidingskosten worden € 200,- per deelnemer in rekening gebracht aan examen- en administratiekosten ten behoeve van de Stichting Verkeersregelaars Nederland.


Indien u zich aanmeld voor deelname aan de opleiding ontvangt u gratis een verkeersfluit.

Bekijk hier alle data en locaties.

Aanvullende cursussen

Om verdieping te geven aan reeds aangestelde verkeersregelaars kunt u na de opleiding uw vaardigheden vergroten door twee aanvullende cursussen te volgen uit onze speciale Leergang Verkeersregelaars.

  • U leert tijdens de 2-daagse Praktijkcursus UV3 Houding en gedrag verkeersregelaars hoe u klantvriendelijk kunt handelen en hoe u moet omgaan met agressie. In deze cursus wordt aandacht gegeven aan betrokkenheid, verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid, weerbaarheid en stressbestendigheid. De cursisten leren om conflicten te voorkomen en indien er toch een conflict ontstaat, de situatie op een verantwoorde wijze het hoofd te bieden.
  • Speciaal voor het regelen van verkeer in bijzondere situaties, geven wij de 2-daagse Praktijkcursus UV4 Verkeer regelen in bijzondere situaties, waarin specifiek wordt ingegaan op het regelen van het verkeer bij wegwerkzaamheden, evenementen, uitval van verkeersregelinstallaties, treinstremmingen, incidenten en calamiteiten.