Cursus TT2
'Veilig toezicht houden op wegafzettingen'
Inleiding
 • Als toezichthouder loop je ook zelf risico's om door wegwerkers of weggebruikers aangereden te worden. In deze cursus leer je hoe je veilig kan werken bij toezichthoudende werkzaamheden. Wij hebben hiervoor een speciaal instructieboekje samengesteld. In het Instructieboekje zijn maatregeltabellen opgenomen, waarin is aangegeven hoe je veilig kan toezicht houden buiten en binnen een afgezet werkvak.


  Tijdens de cursus leer je hoe je het Instructieboekje kan gebruiken om veilig toezichthoudend werk uit te voeren.


  Het Instructieboekje is toegespitst op de dagelijkse praktijk van directievoerders en toezichthouders en bevat 3 maatregeltabellen. waarin de mogelijke werkwijzen zijn verwoord, in oplopende mate van veilig werken naar het verkleinen van het veiligheidsrisico.


  De kleuren in de maatregeltabellen geven de mate aan van veilig werken op en langs de weg.


  De rode werkwijze probeer je het liefst zoveel mogelijk te voorkomen. Indien mogelijk kies je voor een groen of geel alternatief.

Voor wie
 • Deze cursus is speciaal bedoeld voor directievoerders, toezichthouders en omgevingsmanagers, die toezicht houden op wegafzettingen in de openbare ruimte.

Leerdoel
 • Tijdens de cursus wordt de volgende drie vragen beantwoord:

  1. Hoe (on)veilig is het werk als toezichthouder?
  2. Hoe kan je veilig werken als toezichthouder?
  3. Hoe kunnen de maatregeltabellen daarbij van pas komen?
Inhoud
 • In deze cursus leer je om met behulp van het instructieboekje Korte Klusjes WIU 96b tot een veilige werksituatie te komen.


  De volgende onderwerpen worden tijdens de cursus behandeld:

  • Gevaren en risico’s bij toezichthoudende werksituaties
  • Richtlijnen 96b bij korte klusjes
  • Instructies en veiligheidsmaateregelen
  • Benodigde hulpmiddelen
  • Bepalen van aanvullende maatregelen
Methode
 • Tijdens de cursus wordt theoretische kennis overgedragen aan de hand van een presentatie, die verduidelijkt wordt met praktijkvoorbeelden en het gezamenlijk doorlopen van de verschillende maatregelen.


  In de cursus leer je om met behulp van een instructieboekje te komen tot de meest veilige methode van toezicht houden in de openbare ruimte.


  Er is voldoende ruimte voor discussie en het delen van ervaringen en praktijksituaties met medestudenten. Zo leer je van elkaar en hoor je hoe het er in andere organisaties aan toegaat.

Resultaat
 • Na afloop van de cursus ben je weer bewust van de risico's die je loopt tijdens je dagelijkse werkzaamheden op de openbare weg. Je bent in staat om aan de hand van de maatregelentabellen een keuze te maken uit verschillende veilige werkwijzen.

Tijdsduur
 • De cursus duurt een halve dag, die begint om 08:30 uur en eindigt om 12:00 uur.

Organisatie
Aantal deelnemers
 • Wij werken met groepen van minimaal 6 en maximaal 16 deelnemers per cursusdag.

Kosten
 • Als je klassikaal studeert komen de kosten op € 200,= per cursist.

  Vraag naar onze prijs voor een cursus bij jou incompany.

Inbegrepen
 • Tijdens de cursus wordt gezorgd voor koffie en thee. Je krijgt een cursusmap, wat als naslagwerk kan dienen.

  Na afloop ontvang je een bewijs van deelname. Dit wordt vermeld op een opleidingspas.

Benodigde voorkennis
 • Je hebt geen specifieke voorkennis nodig om aan deze cursus deel te nemen.

Erkenning
 • Deze cursus wordt erkend door A&O.

Extra benodigd
Deze cursus maakt onderdeel uit van de leergang