Samenwerking met de Nederlandse Uniform Academie

 

Per 1 april 2011 gaat Veringmeier Verkeersmanagement samenwerken met de Nederlandse Uniform Academie om de beroepsopleiding verkeersregelaars te geven.


In deze samenwerking zal Veringmeier Verkeersmanagement het theoretische gedeelte op zich nemen en de Nederlandse Uniform Academie de praktijkgedeelten van gezamenlijk te geven cursussen en opleidingen.


De Nederlandse Uniform Academie is in 2008 opgericht door John Boersma, die na 10 jaar werkzaam te zijn geweest bij de politie, zich 18 jaar lang gespecialiseerd heeft als opleider in beveiligingsberoepen.

De Nederlandse Uniform Academie

De Nederlandse Uniform Academie is een opleidingsinstituut dat zich bezig houdt met het geven van opleidingen, cursussen, trainingen en advies op het gebied van handhaving (opsporing), veiligheid (safety), beveiliging (security) en verkeer (verkeersregelaar). Daarbij heeft de Nederlandse Uniform Academie zich voornamelijk gespecialiseerd in het coachen, begeleiden, stimuleren, enthousiasmeren van herintredende personen en/of groepen van personen. Dit gebeurt in kleine groepen met persoonlijke aandacht voor het individu.


De Nederlandse Uniform Academie heeft ervoor gezorgd dat de kandidaat-verkeersregelaar tijdens zijn werkzaamheden gedurende de praktijkcursus voldoende is verzekerd.


Docenten/coaches

De Nederlandse Uniform Academie beschikt over een ervaren en deskundig team van docenten/coaches. Deze docenten zijn afkomstig uit het werkveld (politie, beveiliging, brandweer en defensie) en beschikken over de nodige relevante en aantoonbare ervaring.


De docenten/coaches worden periodiek bijgeschoold in hun specifieke vakgebied.
Erkenningen

De Nederlandse Uniform Academie is lid van de NRTO, Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. De NRTO is het Platform van Aangewezen/Erkende Particuliere Onderwijsinstellingen in Nederland. Eén van haar doelstellingen is het handhaven en verhogen van de kwaliteit van het particulier onderwijs. Alleen de opleidingsinstituten die lid zijn voldoen aan de eisen van de Gedragscode en onderschrijven deze. De NRTO heeft een belangrijke rol bij het op de agenda zetten van particulier opleiden in Nederland. De NRTO is een vanzelfsprekende gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media.


De Nederlandse Uniform Academie heeft een CRKBO erkenning en voldoet hiermee aantoonbaar aan specifieke voorwaarden om de opleidingen beveiliger-2, buitengewoon opsporingsambtenaar en verkeersregelaar erkend te krijgen. Hierdoor kunt u rekenen op:

  • Zorgvuldigheid
  • Rechtszekerheid
  • Kenbaarheid
  • Redelijkheid
  • Betrouwbaarheid


Met de CRKBO erkenning staat de Nederlandse Uniform Academie ingeschreven in het register en is daardoor een erkende instelling als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn. Die richtlijn bepaalt dat niet door de overheid bekostigd beroepsonderwijs met BTW belast is, tenzij het wordt gegeven door een instelling die erkend is.


Beveiligingsdiensten

De Nederlandse Uniform Academie is een door ECABO erkend leerbedrijf en kan vanuit de eigen organisatie stageplaatsen aanbieden voor de deelnemers aan de opleiding beveiliger-2.


De (beveiligings)diensten worden uitgevoerd vanuit het zusterbedrijf, de Nederlandse BeveiligingsCombinatie, kortweg NBC/beveiliging. De dienstverlening bestaat uit het beveiligen van objecten, evenementen, horeca, alarmopvolging en ook receptiediensten.