vakblad

Doorstroom

Doorstroom is bestemd voor een ieder die zich binnen de overheid of in het bedrijfsleven professioneel bezighoudt met het mobiliteitsvraagstuk.
Soort uitgave: tijdschrift
Uitgever: ASTRIN te Zoetermeer, tel. (079) 353 12 44
Verschijningsfrequentie: vier keer per jaar
E-mail:
Abonneren: klik hier...

ASTRIN is de brancheorganisatie voor de verkeersindustrie en bestaat uit systeembeheerders, installateurs en toeleveranciers. De ASTRIN-leden leveren diensten en ontwikkelen producten en systemen voor een betere doorstroom van het verkeer met oog voor milieu, veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving.

Om tegemoet te komen aan de snelheid van de hedendaagse communicatie, kiest ASTRIN voor een digitale nieuwsbrief, die vier keer per jaar zal verschijnen. De papieren versie verschijnt bij gelegenheid van de Intertraffic, de Europese beurs voor verkeer.